Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Holwerderweg 21
9101 PA Dokkum
Postadres Postbus 110
9100 AC Dokkum
Telefoon (0519) 22 91 19 (algemeen)
Internet http://www.nef.nl (algemeen)
E-mail info@nef.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
25-10-2011 Gemeente Ameland
25-10-2011 Gemeente Dantumadiel
25-10-2011 Gemeente Noardeast-Fryslân
25-10-2011 Gemeente Schiermonnikoog

Financieel

Organisatiecode 0681

Grondslagen (2)

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werk-/Leerbedrijf NoardEast Fryslân
Afkorting NEF
Bezoekadres Holwerderweg 21
9101 PA Dokkum
Postadres Postbus 110
9100 AC Dokkum
Telefoon (0519) 22 91 19 (algemeen)
Internet http://www.nef.nl (algemeen)
E-mail info@nef.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina