Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres ’s-Gravendamseweg 77
2215 TG Voorhout
Postadres Postbus 589
2220 AN Katwijk
Telefoon (0252) 21 33 42 (algemeen)
Internet http://www.vuilafvoerbedrijf.nl (algemeen)
E-mail info@meerlanden.nl (algemeen)

Basisgegevens

Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Katwijk

Bevoegdheden

Zie artikel 2A en 3 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie
10-04-1972 Gemeente Hillegom
10-04-1972 Gemeente Katwijk
10-04-1972 Gemeente Lisse
10-04-1972 Gemeente Noordwijk
10-04-1972 Gemeente Noordwijkerhout
10-04-1972 Gemeente Teylingen

Doel

Als gemeenschappelijk belang is aangewezen de zorg voor het op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze ter verwerking en vernietiging afvoeren van afvalstoffen.

Financieel

Organisatiecode 0310
KvK-nummer 50438670

Grondslagen

Instellingsbesluiten (2) https://extra.katwijk.nl/fileadmin/user_upload/Wettelijk_register_gemeenschappelijke_regelingen.pdf
https://www.noordwijkerhout.nl/fileadmin/Website/Bestuur/Bestanden/2018/Wettelijk_register_gemeenschappelijke_regelingen_Noordwijkerhout.pdf
Wettelijke voorschriften (2) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
Bezoekadres ’s-Gravendamseweg 77
2215 TG Voorhout
Postadres Postbus 589
2220 AN Katwijk
Telefoon (0252) 21 33 42 (algemeen)
Internet http://www.vuilafvoerbedrijf.nl (algemeen)
E-mail info@meerlanden.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina