Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwijdering Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Lange Brinkweg 81
3764 AB Soest
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 3250
3760 DG Soest
Telefoon (035) 603 23 03 (algemeen)
Fax (035) 603 55 44
Internet http://www.avu.nl (algemeen)
http://www.avu.nl/cms/?page_id=112 (contact)
E-mail info@avu.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Openbaar lichaam afvalverwijdering Utrecht
Archiefzorgdrager Openbaar lichaam afvalverwijdering Utrecht

Bevoegdheden

Artikel 6.

  1. Binnen het gebied zijn aan de organen van het lichaam in het kader van deze regeling opgedragen de verplichtingen en de bevoegdheden die zij binnen de grens van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen hebben.

  2. De organen van de provincie behouden de bevoegdheden die hun zijn toegekend in de Afvalstoffenwet. Zij zullen naast hetgeen in een provinciaal afvalstoffenplan wordt bepaald evenwel geen aanvullende regelen stellen jegens het openbaar lichaam.

Deelnemende organisaties (27)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-12-1984 Gemeente Amersfoort College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente De Bilt College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Houten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente IJsselstein College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Lopik College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Montfoort College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Nieuwegein College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Renswoude College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Utrecht College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Veenendaal College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Vianen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Woerden College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Woudenberg College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Gemeente Zeist College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-12-1984 Provincie Utrecht Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-1989 Gemeente Oudewater College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2006 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2011 Gemeente De Ronde Venen College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2011 Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

“Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht”.

Financieel

Organisatiecode 0329
KvK-nummer 54672392

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar lichaam afvalverwijdering Utrecht
Afkorting AVU
Datum van oprichting 01-12-1984
Bezoekadres Lange Brinkweg 81
3764 AB Soest
Postadres Postbus 3250
3760 DG Soest
Telefoon (035) 603 23 03 (algemeen)
Fax (035) 603 55 44
Internet http://www.avu.nl (algemeen)
http://www.avu.nl/cms/?page_id=112 (contact)
E-mail info@avu.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.