Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 20-02-2019 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 20-02-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 20-02-2019 doorgevoerd.
Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 60
5730 AB Mierlo
Telefoon (088) 163 10 00 (algemeen)
Internet http://www.dienstdommelvallei.nl (algemeen)
E-mail info@dienstdommelvallei.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Dienst Dommelvallei

Bevoegdheden

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers zullen in afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taakvelden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling en de daarbij behorende bijlage, opgedragen worden aan de overeenkomstige bestuursorganen dan wel aan de directeur van de Dienst Dommelvallei.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2013 Gemeente Geldrop-Mierlo
01-04-2013 Gemeente Nuenen c.a.
01-04-2013 Gemeente Son en Breugel

Financieel

Organisatiecode 0723
KvK-nummer 57755086

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Dommelvallei
Datum van oprichting 01-04-2013
Bezoekadres Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo
Postadres Postbus 60
5730 AB Mierlo
Telefoon (088) 163 10 00 (algemeen)
Internet http://www.dienstdommelvallei.nl (algemeen)
E-mail info@dienstdommelvallei.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.