Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei

Laatst bijgewerkt op: 20-02-2019
Geldend van 01-04-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo
Postadres Postbus 60
5730 AB Mierlo
Telefoon (088) 163 10 00 (algemeen)
Internet http://www.dienstdommelvallei.nl (algemeen)
E-mail info@dienstdommelvallei.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Dienst Dommelvallei

Bevoegdheden

De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers zullen in afzonderlijke mandaatbesluiten bepalen welke bevoegdheden die samenhangen met de taakvelden zoals vermeld in artikel 4 van de regeling en de daarbij behorende bijlage, opgedragen worden aan de overeenkomstige bestuursorganen dan wel aan de directeur van de Dienst Dommelvallei.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2013 Gemeente Geldrop-Mierlo
01-04-2013 Gemeente Nuenen c.a.
01-04-2013 Gemeente Son en Breugel

Financieel

Organisatiecode 0723
KvK-nummer 57755086

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Dienst Dommelvallei
Datum van oprichting 01-04-2013
Bezoekadres Dorpsstraat 210
5731 JL Mierlo
Postadres Postbus 60
5730 AB Mierlo
Telefoon (088) 163 10 00 (algemeen)
Internet http://www.dienstdommelvallei.nl (algemeen)
E-mail info@dienstdommelvallei.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina