Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-08-2020) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg
Provincie Zeeland
Postadres Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Telefoon (0118) 42 11 00 (algemeen)
Fax (0118) 42 11 01
Internet https://www.veiligheidsregiozeeland.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/contact (contact)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Zeeland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Zeeland

Bevoegdheden

  1. De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan haar opgedragen taken.

  2. Tot deze bevoegdheden behoort het vaststellen van een verordening ten behoeve van het heffen en invorderen van rechten als bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder b en artikel 231 van de Gemeentewet, voor zover deze door de bevoegde bestuursorganen is overgedragen.

  3. Alle bevoegdheden in het kader van deze gemeenschappelijke regeling, die niet aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie
01-07-2006 Gemeente Borsele
01-07-2006 Gemeente Goes
01-07-2006 Gemeente Hulst
01-07-2006 Gemeente Kapelle
01-07-2006 Gemeente Middelburg
01-07-2006 Gemeente Noord-Beveland
01-07-2006 Gemeente Reimerswaal
01-07-2006 Gemeente Schouwen-Duiveland
01-07-2006 Gemeente Sluis
01-07-2006 Gemeente Terneuzen
01-07-2006 Gemeente Tholen
01-07-2006 Gemeente Veere
01-07-2006 Gemeente Vlissingen

Doel

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

a. brandweerzorg;

b. geneeskundige hulpverlening;

c. rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d. het voorzien in een gemeenschappelijke meldkamer.

Financieel

Organisatiecode 0619
KvK-nummer 57053197

Grondslagen (13)

Instellingsbesluiten (6)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Zeeland
Datum van oprichting 01-07-2006
Bezoekadres Segeerssingel 10
4337 LG Middelburg
Postadres Postbus 8016
4330 EA Middelburg
Telefoon (0118) 42 11 00 (algemeen)
Fax (0118) 42 11 01
Internet https://www.veiligheidsregiozeeland.nl (algemeen)
https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/contact (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.