Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Zuid-Limburg Actief van 01-01-2012 t/m heden

Zie ook

Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Actief van 01-01-2012 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres 6201 BE Maastricht
Postadres Postbus 35
6269 ZG Margraten
Telefoon (043) 400 69 00 (algemeen)
Internet http://www.vrzuidlimburg.nl (algemeen)
E-mail info@vrzuidlimburg.nl (algemeen)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Relaties

Hoort bij gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (1) Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking inzake ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering
Terug naar begin van de pagina