Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg Geldend van 01-06-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg

Geldend van 01-06-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp
Postadres Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Telefoon 0900 1852 (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Amstelland-Meerlandenoverleg
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Amstelland-en Meerlandenoverleg

Bevoegdheden

Alle bevoegdheden in het kader van de Wgr en deze regeling, die niet zijn opgedragen aan het dagelijks bestuur of de voorzitter, behoren aan het plenair overleg.

Aan het dagelijks bestuur is opgedragen:
a. Het voorbereiden van al hetgeen aan het plenair overleg ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;
b. Het voorstaan van de belangen van het overlegorgaan bij andere overheden, instellingen, diensten of personen, waarmee contact voor het overlegorgaan van belang is;
c. Het uitvoeren van de besluiten van het plenair overleg;
d. Het houden van toezicht op al wat het overlegorgaan aangaat.

1. De voorzitter is zowel de voorzitter van het plenair overleg als van het dagelijks bestuur. Hij is belast met de leiding van de vergadering van deze bestuursorganen, en ondertekent de stukken die van deze bestuursorganen uitgaan.
2. De voorzitter is belast met de uitvoering van de besluiten van de bestuursorganen van het overlegorgaan.
3. De voorzitter vertegenwoordigt het overlegorgaan in rechte.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie
27-05-1982 Gemeente Aalsmeer
27-05-1982 Gemeente Amstelveen
27-05-1982 Gemeente Diemen
27-05-1982 Gemeente Haarlemmermeer
27-05-1982 Gemeente Ouder-Amstel
27-05-1982 Gemeente Uithoorn
01-06-2016 Gemeente De Ronde Venen

Financieel

Organisatiecode 1039

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (1):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Amstelland-en Meerlandenoverleg
Bezoekadres Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp
Postadres Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Telefoon 0900 1852 (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina