Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder

Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden
Postadres Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Telefoon (015) 380 41 11 (algemeen)
Internet https://www.businessparkhaaglanden.nl/harnaschpolder (algemeen)
E-mail gemeente@middendelfland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenschap Harnaschpolder
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Bedrijvenschap Harnaschpolder

Bevoegdheden

Het bedrijvenschap zal bij de uitvoering van zijn taak in beginsel gebruikmaken van diensten, die door de deelnemende gemeenten tegen kostendekkend tarief worden aangeboden, voor rekening van het bedrijvenschap.

Deelnemende organisaties (2)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2004 Gemeente Den Haag College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Midden-Delfland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Financieel

Organisatiecode 0545

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Bedrijvenschap Harnaschpolder
Bezoekadres Anna van Raesfeltstraat 37
2636 HX Schipluiden
Postadres Postbus 1
2636 ZG Schipluiden
Telefoon (015) 380 41 11 (algemeen)
Internet https://www.businessparkhaaglanden.nl/harnaschpolder (algemeen)
E-mail gemeente@middendelfland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina