Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Geldend van 01-01-2004 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Telefoon (0412) 68 59 99 (algemeen)
Internet http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl (algemeen)
E-mail klantenservice@regiotaxinoordoostbrabant.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost

Bevoegdheden

- zorgdragen voor de totstandkoming, optimalisering en doorontwikkeling van een geïntegreerd algemeen toegankelijk stelsel van collectief vraagafhankelijk vervoer, aangaan van de daartoe nodige overeenkomsten en zorgdragen voor het beheer en de financiering van dit stelsel;

- afstemmen van de beleidsontwikkeling met betrekking tot het kleinschalig collectiefvervoer.

- het algemeen bestuur kan, met inachtneming van het doel van de regeling, aan het openbaar lichaam aanvullende taken opdragen.

- het openbaar lichaam kan, met inachtneming van het doel van de regeling, verzoektaken uitvoeren.

Doel: Tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer (Taxihopper)

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2004 Gemeente Bernheze Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Boekel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Boxmeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Cuijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Grave Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Landerd Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Meierijstad Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Mill en St. Hubert Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Oss Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Provincie Noord-Brabant Commissaris van de koningin,
Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-2004 Gemeente Sint Anthonis Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2004 Gemeente Uden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Financieel

Organisatiecode 0595

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke voorschriften (4):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost
Bezoekadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Postadres Raadhuislaan 2
5341 GM Oss
Telefoon (0412) 68 59 99 (algemeen)
Internet http://www.regiotaxinoordoostbrabant.nl (algemeen)
E-mail klantenservice@regiotaxinoordoostbrabant.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina