Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 Op 27-08-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Dorpsstraat 32
4012 BG Kerk-Avezaath
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 6139
4000 HC Tiel
Telefoon (0344) 68 16 44 (algemeen)
Internet http://www.uiterwaarde.nl (algemeen)
E-mail info@uiterwaarde.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal

Bevoegdheden

Voor zover uit deze regeling niet het tegendeel blijkt, is de verdeling van bevoegdheden tussen het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter gelijk aan die tussen de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zoals die is geregeld in de Gemeentewet, onverminderd de mogelijkheid tot overdracht van bevoegdheden overeenkomstig de in de Gemeentewet gegeven regelen.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie
02-10-1989 Gemeente Buren
02-10-1989 Gemeente Culemborg
02-10-1989 Gemeente Druten
02-10-1989 Gemeente Maasdriel
02-10-1989 Gemeente Neder-Betuwe
02-10-1989 Gemeente Neerijnen
02-10-1989 Gemeente Tiel
02-10-1989 Gemeente West Maas en Waal
02-10-1989 Gemeente Wijchen

Financieel

Organisatiecode 0531
KvK-nummer 50780468

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
Datum van oprichting 02-10-1989
Bezoekadres Dorpsstraat 32
4012 BG Kerk-Avezaath
Postadres Postbus 6139
4000 HC Tiel
Telefoon (0344) 68 16 44 (algemeen)
Internet http://www.uiterwaarde.nl (algemeen)
E-mail info@uiterwaarde.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.