Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

GGD Hart voor Brabant Actief van 01-01-2001 t/m heden

Zie ook

GGD Hart voor Brabant

Actief van 01-01-2001 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Vogelstraat 2
5212 VL ’s-Hertogenbosch
Postadres Postbus 3024
5003 DA Tilburg
Telefoon 0900 463 64 43 (algemeen)
Internet https://www.ggdhvb.nl (algemeen)
https://www.ggdhvb.nl/contact (contact)

Basisgegevens

Organisatietype Regionaal samenwerkingsorgaan

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Relaties (1)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1):

Terug naar begin van de pagina