Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland

Geldend van 01-10-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Koegorsstraat 36
4538 PK Terneuzen
Postadres Postbus 473
4530 AL Terneuzen
Telefoon (0900) 44 33 333 (algemeen)
Internet https://www.zrd.nl (algemeen)
E-mail info@zrd.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel gemeenschappelijke regeling afvalstoffenverwijdering Zeeland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Borsele
Archiefzorgdrager Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland

Bevoegdheden

Zie artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie
01-09-2009 Gemeente Borsele
01-09-2009 Gemeente Goes
01-09-2009 Gemeente Hulst
01-09-2009 Gemeente Kapelle
01-09-2009 Gemeente Middelburg
01-09-2009 Gemeente Noord-Beveland
01-09-2009 Gemeente Reimerswaal
01-09-2009 Gemeente Schouwen-Duiveland
01-09-2009 Gemeente Sluis
01-09-2009 Gemeente Terneuzen
01-09-2009 Gemeente Tholen
01-09-2009 Gemeente Veere
01-09-2009 Gemeente Vlissingen

Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers op het gebied van de afvalstoffenverwijdering. Verder heeft het openbaar lichaam tot doel het in stand houden van een Natuur- en Milieu-educatief centrum, uiteindelijk leidend tot het mogelijk oprichten en in stand houden van een zelfstandig Natuur- en Milieu-educatief centrum ten behoeve van de Zeeuws-Vlaamse deelnemers van deze regeling.

Financieel

Organisatiecode 0328

Grondslagen

Instellingsbesluiten (4) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Hulst/CVDR70902.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Borsele/CVDR96093/CVDR96093_4.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Goes/CVDR90328/CVDR90328_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46396.html
Wettelijke voorschriften (2) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland
Afkorting O.L.A.Z.
Bezoekadres Koegorsstraat 36
4538 PK Terneuzen
Postadres Postbus 473
4530 AL Terneuzen
Telefoon (0900) 44 33 333 (algemeen)
Internet https://www.zrd.nl (algemeen)
E-mail info@zrd.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina