Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch informatie Centrum

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-01-2021 Op 29-07-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-01-2021 doorgevoerd.
Geldend van 01-09-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres De Citadel
Zuid-Willemsvaart 2
5211 NW ’s-Hertogenbosch
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 81
5201 AB ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 85 00 (algemeen)
Internet http://www.bhic.nl (algemeen)
E-mail info@bhic.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie centrum
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Brabants Historisch Informatie Centrum

Bevoegdheden

Aan het bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum zijn de navolgende werkzaamheden, taken en bevoegdheden van de colleges, de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen en de Minister overgedragen:

a. de beheerstaken, te onderscheiden in het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden die berusten in de in artikel 2, eerste lid, genoemde archiefbewaarplaatsen;

b. de taken en bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 15, derde lid, 16, tweede lid, 17, 18, 19, 20, 31 en 32, eerste en derde lid, van de Archiefwet 1995;

c. de bevoegdheid van de Minister om op grond van de artikelen 25 en 26, tweede lid, van de Archiefwet 1995 de rijksarchivaris in de provincie te benoemen, te schorsen en te ontslaan;

d. het adviseren en het doen van voorstellen aan de Minister, de colleges en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen over de taken en bevoegdheden, die door de Minister, de colleges of de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen worden uitgevoerd ingevolge de artikelen 5, 6, 7, 8, 12, 13, 15, eerste en tweede lid, 30 en 32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, en

e. het verrichten van door de Minister, de colleges of de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen opgedragen andere taken die verband houden met de behartiging van de belangen, bedoeld in artikel 2.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie
02-02-2005 Aa en Maas
02-02-2005 De Dommel
02-02-2005 Gemeente Bernheze
02-02-2005 Gemeente Boekel
02-02-2005 Gemeente Boxmeer
02-02-2005 Gemeente Cuijk
02-02-2005 Gemeente Grave
02-02-2005 Gemeente Haaren
02-02-2005 Gemeente Landerd
02-02-2005 Gemeente Mill en St. Hubert
02-02-2005 Gemeente Oss
02-02-2005 Gemeente Schijndel
02-02-2005 Gemeente Sint Anthonis
02-02-2005 Gemeente Sint-Michielsgestel
02-02-2005 Gemeente Sint-Oedenrode
02-02-2005 Gemeente Uden
02-02-2005 Gemeente Vught
02-02-2005 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Financieel

Organisatiecode 0608
KvK-nummer 64250636

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Brabants Historisch Informatie Centrum
Datum van oprichting 02-02-2005
Bezoekadres De Citadel
Zuid-Willemsvaart 2
5211 NW ’s-Hertogenbosch
Postadres Postbus 81
5201 AB ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 85 00 (algemeen)
Internet http://www.bhic.nl (algemeen)
E-mail info@bhic.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.