Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015 Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015

Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hertog Aalbrechtweg 32
1823 DL Alkmaar
Postadres Postbus 9150
1800 GD Alkmaar
Telefoon (072) 56 78 890 (algemeen)
06 109 68 510 (pers)
Fax 072 56 78 800
Internet https://wnk.nl (algemeen)
https://wnk.nl/contact (contact)
E-mail info@wnk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Alkmaar

Bevoegdheden

Zie artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie
01-01-1989 Gemeente Alkmaar
01-01-1989 Gemeente Bergen NH
01-01-1989 Gemeente Castricum
01-01-1989 Gemeente Heerhugowaard
01-01-1989 Gemeente Heiloo
01-01-1989 Gemeente Langedijk

Financieel

Organisatiecode 0263

Grondslagen

Instellingsbesluiten (3) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Alkmaar/391251.html
https://alkmaar.nl/154-_gemeen_reg_WNK.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1232.html
Wettelijke voorschriften (4) Gemeentewet
Participatiewet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet sociale werkvoorziening

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland
Bezoekadres Hertog Aalbrechtweg 32
1823 DL Alkmaar
Postadres Postbus 9150
1800 GD Alkmaar
Telefoon (072) 56 78 890 (algemeen)
06 109 68 510 (pers)
Fax 072 56 78 800
Internet https://wnk.nl (algemeen)
https://wnk.nl/contact (contact)
E-mail info@wnk.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina