Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Hoorn (Hoorn)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-10-2021 Op 27-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Nieuwe Steen 1
1625 HV HOORN NH
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 603
1620 AR HOORN NH
Telefoon (0229) 25 22 00 (algemeen)
Internet http://www.hoorn.nl (algemeen)
E-mail gemeente@hoorn.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 52,17 km2
Aantal inwoners 72806
Inwoners per km2 1395
Plaatsen binnen deze gemeente Blokker, Hoorn NH, Zwaag

Functies

Burgemeester Dhr. J. Nieuwenburg (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. T.L.M. Bennis (CDA),
Dhr. K. Maas (ChristenUnie),
Dhr. A.C.A. Rood (D66),
Dhr. M. Jas (De Realistische Partij),
Dhr. D. Verdonk (Fractie Danny Verdonk),
Mw. L. Koekkoek (Fractie Koekkoek),
Dhr. R.L.H.C.M. Tonnaer (Fractie Tonnaer),
Mw. P. Kusters (GroenLinks),
Dhr. R.J. Vinkenborg (HOP),
Dhr. R. Assendelft (Hoorn Lokaal),
Dhr. A. van der Kleij (Hoorns Belang),
Mw. A. Gortzak (PvdA),
Dhr. J. van der Veer (Sociaal Hoorn),
Dhr. A.S. Ruppert (VOCHoorn),
Dhr. C. de Meij (VVD)
Locoburgemeester Mw. M. van der Ven (VVD)
Raadsgriffier Dhr. drs. M. Horjus
Raadslid Dhr. A. van der Kleij (CDA),
Dhr. P. Hoefman (CDA),
Dhr. R. Brandhoff (CDA),
Dhr. T.L.M. Bennis (CDA),
Dhr. K. Maas (ChristenUnie),
Dhr. A.C.A. Rood (D66),
Dhr. N. Heijne (D66),
Mw. E. Broerse (D66),
Dhr. M. Jas (De Realistische Partij),
Dhr. D. Verdonk (Fractie Danny Verdonk),
Mw. L. Koekkoek (Fractie Koekkoek),
Dhr. L. Helelespe (Fractie Tonnaer),
Dhr. O. Egtberts (Fractie Tonnaer),
Dhr. R.L.H.C.M. Tonnaer (Fractie Tonnaer),
Dhr. S.N.G. Oudheusden (Fractie Tonnaer),
Mw. C. Ligthert (Fractie Tonnaer),
Mw. M. Rijk (Fractie Tonnaer),
Dhr. R. Drommel (GroenLinks),
Mw. I. Tillema (GroenLinks),
Mw. P. Kusters (GroenLinks),
Dhr. G. Breuker (HOP),
Dhr. R.J. Vinkenborg (HOP),
Dhr. R. Assendelft (Hoorn Lokaal),
Dhr. A. van der Kleij (Hoorns Belang),
Dhr. A. Wegner (PvdA),
Dhr. T. de Groot (PvdA),
Mw. A. Gortzak (PvdA),
Dhr. A. Smit (Sociaal Hoorn),
Dhr. J. van der Veer (Sociaal Hoorn),
Dhr. A.S. Ruppert (VOCHoorn),
Mw. K. Hakhoff (VOCHoorn),
Dhr. C. de Meij (VVD),
Dhr. G. van Dijkhuizen (VVD),
Dhr. R. Droste (VVD),
Dhr. Y. Yousufi (VVD),
Mw. B. Bos (VVD)
Secretaris Dhr. drs. G.H.S. Heemskerk
Wethouder Dhr. A. Helling (D66),
Dhr. S. Broersma (Fractie Tonnaer),
Dhr. S.R. Bashara (GroenLinks),
Mw. K. al Mobayed (Sociaal Hoorn),
Mw. M. van der Ven (VVD)

Gemeenteraad (36 zetels)

Partij Aantal zetels
Fractie Tonnaer 6
VVD 5
CDA 4
D66 3
GroenLinks 3
PvdA 3
Sociaal Hoorn 2
HOP 2
VOCHoorn 2
ChristenUnie 1
Fractie Koekkoek 1
Fractie Danny Verdonk 1
Hoorn Lokaal 1
Hoorns Belang 1
De Realistische Partij 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)