Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ameland (Ameland)

Zie ook

Gemeente Ameland (Ameland)

Adresgegevens

Bezoekadres Jelmeraweg 1
9162 EA BALLUM
Postadres Postbus 22
9160 AA HOLLUM
Telefoon (0519) 55 55 55 (algemeen)
Internet http://www.ameland.nl (algemeen)
E-mail info@ameland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 268.50 km2
Aantal inwoners 3525
Inwoners per km2 13
Plaatsen binnen deze gemeente Ballum, Buren FR, Hollum, Nes Ameland
Totaal aantal zetels gemeenteraad 11

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. A. de Hoop (D66)
Fractievoorzitter Dhr. P.J. IJnsen (Algemeen Belang Ameland)
Dhr. H. van Heerde (Ameland'82)
Dhr. A. Metz (AmelandEén)
Dhr. J.M. de Jong (CDA)
Mw. I.S.F. Marinus (PvdA)
Dhr. J. Groenewold (VVD)
Locoburgemeester Dhr. T.E.F.W. Faber (AmelandEén)
Raadsgriffier Mw. J.M.J. Metz
Raadslid Dhr. J. Wijnberg (Algemeen Belang Ameland)
Dhr. P.J. IJnsen (Algemeen Belang Ameland)
Dhr. H. van Heerde (Ameland'82)
Dhr. A. Metz (AmelandEén)
Dhr. D. Metz (AmelandEén)
Dhr. S. Bonthuis (AmelandEén)
Mw. E. Oud (AmelandEén)
Mw. H. Wansink (AmelandEén)
Dhr. J.M. de Jong (CDA)
Mw. I.S.F. Marinus (PvdA)
Dhr. J. Groenewold (VVD)
Secretaris Dhr. F.H. Perdok
Wethouder Dhr. T.E.F.W. Faber (AmelandEén)
Dhr. J. Lodewijks (CDA)

Gemeenteraad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
AmelandEén 5
Algemeen Belang Ameland 2
Ameland'82 1
PvdA 1
VVD 1
CDA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3) Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Terug naar begin van de pagina