Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nuenen c.a. (Nuenen c.a.)

Zie ook

Gemeente Nuenen c.a. (Nuenen c.a.)

Adresgegevens

Bezoekadres Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK NUENEN
Postadres Postbus 10000
5670 GA NUENEN
Telefoon (040) 263 16 31 (algemeen)
Internet http://www.nuenen.nl (algemeen)
E-mail gemeentehuis@nuenen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 34,11 km2
Aantal inwoners 22601
Inwoners per km2 662
Plaatsen binnen deze gemeente Nuenen
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. M.J. Houben (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. E.H.T. Groothoff (CDA),
Mw. M.F.W Donkers-van Galen (Combinatie Nuenen c.a.),
Mw. mr. B.J. van Stiphout-van Keulen (D66),
Mw. T.N. Wieringa (GroenLinks),
Dhr. J.G.I.M. Wesenbeek (PvdA),
Dhr. H.J.M. Kranen (SP),
Mw. G.M. Scholder-Penders (VVD),
Dhr. P.A.J.N. van Leeuwen (W70)
Locoburgemeester Dhr. R.M.M. Stultiëns (W70)
Raadsgriffier Mw. M.C.P. Laurenssen-van Dal
Raadslid Dhr. C.P.J. Meijvis (CDA),
Dhr. E.H.T. Groothoff (CDA),
Mw. M.F.W Donkers-van Galen (Combinatie Nuenen c.a.),
Mw. drs. A.P. Coolen (D66),
Mw. mr. B.J. van Stiphout-van Keulen (D66),
Dhr. drs. N.J. Pijnacker Hordijk (GroenLinks),
Dhr. drs. A.J. Kuperus (GroenLinks),
Mw. T.N. Wieringa (GroenLinks),
Dhr. J.G.I.M. Wesenbeek (PvdA),
Dhr. H.J.M. Kranen (SP),
Dhr. J.M.A.G.P.I Spijkerman (VVD),
Mw. G.M. Scholder-Penders (VVD),
Mw. J.J.D. Tesser (VVD),
Dhr. E.J.M Post (W70),
Dhr. ing. L.B.J. Koenen (W70),
Dhr. J.F.A. Vereijken (W70),
Dhr. J.M.A.M. Geven (W70),
Dhr. P.B.K.M. Swinkels (W70),
Dhr. P.A.J.N. van Leeuwen (W70)
Secretaris Dhr. J.H.M. van Vlerken
Wethouder Mw. C. van Brakel (CDA),
Dhr. J. Pernot (GroenLinks),
Mw. H.G. Tindemans-van Tent (Onafhankelijke Senaatsfractie),
Dhr. R.M.M. Stultiëns (W70)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
W70 6
GroenLinks 3
VVD 3
CDA 2
D66 2
PvdA 1
SP 1
Combinatie Nuenen c.a. 1

Relaties (7)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7):

Terug naar begin van de pagina