Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nuenen c.a. (Nuenen c.a.)

Zie ook

Gemeente Nuenen c.a. (Nuenen c.a.)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-01-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Jan van Schijnveltlaan 2
5671 CK NUENEN
Provincie Noord-Brabant
Postadres Postbus 10000
5670 GA NUENEN
Telefoon (040) 263 16 31 (algemeen)
Internet http://www.nuenen.nl (algemeen)
E-mail gemeentehuis@nuenen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 34,11 km2
Aantal inwoners 23019
Inwoners per km2 674
Plaatsen binnen deze gemeente Nuenen

Functies

Burgemeester Dhr. M.J. Houben (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. C.P.J. Meijvis (CDA),
Mw. M.F.W Donkers (Combinatie Nuenen c.a.),
Mw. mr. B.J. van Stiphout (D66),
Mw. T.N. Wieringa (GroenLinks),
Dhr. H.J.M. Kranen (Natuurlijk Nuenen),
Dhr. J.G.I.M. Wesenbeek (PvdA),
Mw. J.J.D. Tesser (VVD),
Dhr. P.A.J.N. van Leeuwen (W70)
Locoburgemeester Dhr. R.M.M. Stultiëns (W70)
Raadsgriffier Mw. M.C.P. Laurenssen-van Dal
Raadslid Dhr. C.P.J. Meijvis (CDA),
Dhr. ing. P.G.M. Hendrickx (CDA),
Mw. M.F.W Donkers (Combinatie Nuenen c.a.),
Mw. drs. A.P. Coolen (D66),
Mw. mr. B.J. van Stiphout (D66),
Dhr. M.M.M.E. Spijkerman (GroenLinks),
Mw. T.N. Wieringa (GroenLinks),
Dhr. H.J.M. Kranen (Natuurlijk Nuenen),
Dhr. J.G.I.M. Wesenbeek (PvdA),
Dhr. R Thomassen (PvdA),
Dhr. J.M.A.G.P.I Spijkerman (VVD),
Dhr. prof. dr. J.J.R.M. Bonnier (VVD),
Mw. J.J.D. Tesser (VVD),
Dhr. E.J.M Post (W70),
Dhr. J.F.A. Vereijken (W70),
Dhr. J.M.A.M. Geven (W70),
Dhr. P.A.J.N. van Leeuwen (W70),
Dhr. P.B.K.M. Swinkels (W70),
Dhr. ing. L.B.J. Koenen (W70)
Secretaris Mw. M. Arents
Wethouder Mw. C. van Brakel (CDA),
Dhr. J. Pernot (GroenLinks),
Dhr. R.M.M. Stultiëns (W70)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
W70 6
VVD 3
CDA 2
D66 2
PvdA 2
GroenLinks 2
Natuurlijk Nuenen 1
Combinatie Nuenen c.a. 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina