Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nieuwegein (Nieuwegein)

Zie ook

Gemeente Nieuwegein (Nieuwegein)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-11-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsplein 1
3431 LZ NIEUWEGEIN
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN
Telefoon 14030 (algemeen)
Internet http://www.nieuwegein.nl (algemeen)
E-mail gemeente@nieuwegein.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 32,05 km2
Aantal inwoners 62426
Inwoners per km2 1947
Plaatsen binnen deze gemeente Nieuwegein

Functies

Burgemeester Dhr. F.T.J.M. Backhuijs (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. G. Horst (CDA),
Dhr. M.J. Monrooij (ChristenUnie),
Dhr. T.A.C. Verhoeve (D66),
Mw. M.A.M. de Beer (GroenLinks),
Dhr. F.T.J. Verdam (Groep Verdam),
Mw. J. Verbeek-Beverwijk (ieders Belang),
Mw. H.M.G. Peters (Lokale Vernieuwing),
Mw. M. Spalburg (PvdA),
Dhr. M.C. Stekelenburg (SP),
Mw. B.Z. Bakhtali (Stadspartij Nuwegein),
Mw. J. de Wolf (VSP),
Dhr. M.A.J. Snoeren (VVD)
Locoburgemeester Mw. W. Eggengoor (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J. Karens
Raadslid Dhr. G. Horst (CDA),
Dhr. M.W. Hack (CDA),
Mw. C.C.J.J. van der Sluiszen (CDA),
Dhr. M.J. Monrooij (ChristenUnie),
Mw. J.C. Schiltkamp-van Dixhoorn (ChristenUnie),
Dhr. P.W.M. Snoeren (D66),
Dhr. T.A.C. Verhoeve (D66),
Mw. A.M. van Schaik (D66),
Dhr. P. van de Siepkamp (GroenLinks),
Mw. A.M. Feenstra (GroenLinks),
Mw. M.A.M. de Beer (GroenLinks),
Dhr. F.T.J. Verdam (Groep Verdam),
Mw. J. Verbeek-Beverwijk (ieders Belang),
Dhr. V.A.M. Verhaar (Lokale Vernieuwing),
Mw. H.M.G. Peters (Lokale Vernieuwing),
Dhr. E.F. Holtermann (PvdA),
Dhr. V.F. van Esch (PvdA),
Mw. M. Spalburg (PvdA),
Dhr. F.T.H.M. van den Heuvel (SP),
Dhr. M.C. Stekelenburg (SP),
Mw. A. van den Heuvel (SP),
Mw. M.P. Bijvoet (SP),
Mw. B.Z. Bakhtali (Stadspartij Nuwegein),
Dhr. G. Zondag (VSP),
Dhr. H. Beeuwkes (VSP),
Mw. J. de Wolf (VSP),
Dhr. H.J. Schat (VVD),
Dhr. J.A.N. Gadella (VVD),
Dhr. M.A.J. Snoeren (VVD),
Dhr. M.E. Diekstra (VVD),
Dhr. S.A. Elias (VVD),
Mw. K.M.K. Vizee (VVD),
Mw. M.C.G. Schenkhuizen-van Keulen (VVD)
Secretaris Mw. E. Liebregts
Wethouder Dhr. J. Kuiper (CDA),
Mw. M. Schouten (GroenLinks),
Dhr. J.R.J. van Engelen (Lokale Vernieuwing),
Dhr. A.J. Adriani (PvdA),
Mw. W. Eggengoor (VVD)

Gemeenteraad (33 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 7
SP 4
GroenLinks 3
CDA 3
VSP 3
PvdA 3
D66 3
Lokale Vernieuwing 2
ChristenUnie 2
Groep Verdam 1
ieders Belang 1
Stadspartij Nuwegein 1

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina