Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Nieuwegein (Nieuwegein)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 17-10-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stadsplein 1
3431 LZ NIEUWEGEIN
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN
Telefoon 14 030 (algemeen)
Internet http://www.nieuwegein.nl (algemeen)
E-mail gemeente@nieuwegein.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 32,05 km2
Aantal inwoners 62426
Inwoners per km2 1947
Plaatsen binnen deze gemeente Nieuwegein

Functies

Burgemeester Dhr. F.T.J.M. Backhuijs (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. G. Horst (CDA),
Dhr. M.J. Monrooij (ChristenUnie),
Dhr. T.A.C. Verhoeve (D66),
Mw. M.A.M. de Beer (GroenLinks),
Dhr. F.T.J. Verdam (Groep Verdam),
Mw. H.M.G. Peters (Lokale Vernieuwing),
Mw. M. Spalburg (PvdA),
Dhr. M.C. Stekelenburg (SP),
Mw. B.Z. Bakhtali (Stadspartij Nuwegein),
Dhr. M.A.J. Snoeren (VVD),
Mw. J. Verbeek-Beverwijk (ieders Belang)
Locoburgemeester Mw. W. Eggengoor (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J. Karens
Raadslid Dhr. G. Horst (CDA),
Dhr. M.W. Hack (CDA),
Mw. C.C.J.J. van der Sluiszen (CDA),
Dhr. M.J. Monrooij (ChristenUnie),
Mw. J.C. Schiltkamp-van Dixhoorn (ChristenUnie),
Dhr. P.W.M. Snoeren (D66),
Dhr. T.A.C. Verhoeve (D66),
Mw. A.M. van Schaik (D66),
Dhr. P. van de Siepkamp (GroenLinks),
Mw. A.M. Feenstra (GroenLinks),
Mw. M.A.M. de Beer (GroenLinks),
Dhr. F.T.J. Verdam (Groep Verdam),
Dhr. V.A.M. Verhaar (Lokale Vernieuwing),
Mw. H.M.G. Peters (Lokale Vernieuwing),
Dhr. E.F. Holtermann (PvdA),
Dhr. V.F. van Esch (PvdA),
Mw. M. Spalburg (PvdA),
Dhr. F.T.H.M. van den Heuvel (SP),
Dhr. M.C. Stekelenburg (SP),
Mw. A. van den Heuvel (SP),
Mw. M.P. Bijvoet (SP),
Mw. B.Z. Bakhtali (Stadspartij Nuwegein),
Dhr. G. Zondag (VSP),
Dhr. H. Beeuwkes (VSP),
Dhr. H.J. Schat (VVD),
Dhr. J.A.N. Gadella (VVD),
Dhr. M.A.J. Snoeren (VVD),
Dhr. M.E. Diekstra (VVD),
Dhr. S.A. Elias (VVD),
Mw. K.M.K. Vizee (VVD),
Mw. M.C.G. Schenkhuizen-van Keulen (VVD),
Mw. J. Verbeek-Beverwijk (ieders Belang)
Secretaris Mw. E. Liebregts
Wethouder Dhr. J. Kuiper (CDA),
Mw. M. Schouten (GroenLinks),
Dhr. J.R.J. van Engelen (Lokale Vernieuwing),
Dhr. A.J. Adriani (PvdA),
Mw. W. Eggengoor (VVD)

Gemeenteraad (32 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 7
SP 4
D66 3
CDA 3
GroenLinks 3
PvdA 3
VSP 2
Lokale Vernieuwing 2
ChristenUnie 2
Groep Verdam 1
ieders Belang 1
Stadspartij Nuwegein 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)