Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016 Geldend van 26-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016

Geldend van 26-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres Postbus 1098
8001 BB Zwolle
Telefoon (088) 064 55 55 (algemeen)
Internet https://www.gblt.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus-Tricijn 2016
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeente Zwolle
Archiefzorgdrager GBLT

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2011 Groot Salland (Waterschap)
01-01-2011 Rijn en IJssel (Waterschap)
01-01-2011 Vallei en Veluwe (Waterschap)
01-01-2011 Vechtstromen (Waterschap)
01-01-2011 Zuiderzeeland (Waterschap)
01-01-2013 Gemeente Dronten
01-01-2013 Gemeente Leusden
01-01-2013 Gemeente Nijkerk
01-01-2014 Gemeente Zwolle
01-01-2016 Gemeente Bunschoten
01-01-2016 Gemeente Dalfsen

Financieel

Organisatiecode 0717

Grondslagen

Instellingsbesluiten (12) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Waterschap%20Velt%20en%20Vecht/272873.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/CVDR394213/CVDR394213_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-65866.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-70034.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-9549.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-1647.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2013-4001.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2014-1399.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2014-2899.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2014-805.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-5787.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-5788.html
Wettelijke voorschriften (8) Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Gemeentewet
Invorderingswet 1990
Kostenwet invordering rijksbelastingen
Waterschapswet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet waardering onroerende zaken

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan GBLT
Alternatieve naam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn
Bezoekadres
Postadres Postbus 1098
8001 BB Zwolle
Telefoon (088) 064 55 55 (algemeen)
Internet https://www.gblt.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina