Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Brunssum (Brunssum)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-10-2021 Op 26-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lindeplein 1
6444 AT BRUNSSUM
Provincie Limburg
Postadres Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM
Telefoon (045) 527 85 55 (algemeen)
Internet http://www.brunssum.nl (algemeen)
E-mail gemeente@brunssum.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (17)

Algemene informatie

Oppervlakte 17,29 km2
Aantal inwoners 28241
Inwoners per km2 1633
Plaatsen binnen deze gemeente Brunssum

Functies

Burgemeester Mw. W.J.F. van der Rijt-van der Kruis (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. mr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen),
Dhr. G.M.E. Gerards (BCD),
Dhr. C.R.M. Claus (CDA),
Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger),
N.N.A. van der Veer (PAK),
Dhr. H. Offermans (PvdA),
Mw. K.E. Coenen (SP),
Dhr. F.G. Joosten (VVD)
Locoburgemeester Dhr. J.M.V.L. Mertens (BBB Lijst Palmen)
Raadsgriffier Dhr. P. Peeters
Raadslid Dhr. R. Houkes (BBB Lijst Palmen),
Dhr. drs. J.C.M. Raadschelders (BBB Lijst Palmen),
Dhr. mr. L.J.H. Snackers (BBB Lijst Palmen),
Dhr. mr. R.J.A. Claessen (BBB Lijst Palmen),
Mw. S. Offermans (BBB Lijst Palmen),
Dhr. G.M.E. Gerards (BCD),
Mw. M. Janssen (BCD),
Dhr. C.R.M. Claus (CDA),
Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger),
Mw. M.E.J. Baten-Werink (Lijst Borger),
Dhr. G. Ebbinge (PAK),
Dhr. G.G. Luit (PAK),
Dhr. J. Janssen (PAK),
N.N.A. van der Veer (PAK),
Dhr. H. Offermans (PvdA),
Mw. M.Y. van Leusden-Brüning (PvdA),
Dhr. T.R.G. Lurken (SP),
Mw. K.E. Coenen (SP),
Dhr. A.G. de Haas (VVD),
Dhr. F.G. Joosten (VVD),
Dhr. J.L.W. van Dijk (VVD)
Secretaris Dhr. O.L.G.M. Eussen
Wethouder Dhr. J.M.V.L. Mertens (BBB Lijst Palmen),
Dhr. C.J.C.P. de Rijck (BCD),
Dhr. H.J. Janssen (Lijst Borger),
Dhr. P.M.J. Houben (PAK),
Dhr. S.J.H. L'Espoir (PAK)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
BBB Lijst Palmen 5
PAK 4
VVD 3
PvdA 2
SP 2
Lijst Borger 2
BCD 2
CDA 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)