Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 Op 27-08-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Demmersweg 140
7556 BN Hengelo
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 845
7550 AV Hengelo
Telefoon (053) 481 88 75 (algemeen)
Internet https://www.gbtwente.nl (algemeen)
E-mail info@gbtwente.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Archiefzorgdrager Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Beleidsterreinen overheidsfinanciën | belasting

Deelnemende organisaties (8)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2009 Gemeente Borne
01-01-2009 Gemeente Enschede
01-01-2009 Gemeente Hengelo
01-01-2011 Gemeente Losser
01-01-2012 Gemeente Haaksbergen
01-01-2013 Gemeente Almelo
01-07-2013 Gemeente Oldenzaal
01-01-2017 Gemeente Twenterand

Doel

In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, behartigd op het gebied van: a de heffing en invorderingen van belastingen en rechten, b de uitvoering van kwijtschelding en c de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

Financieel

Organisatiecode 0651
KvK-nummer 08184751

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
Afkorting GBTwente
Datum van oprichting 01-01-2009
Bezoekadres Demmersweg 140
7556 BN Hengelo
Postadres Postbus 845
7550 AV Hengelo
Telefoon (053) 481 88 75 (algemeen)
Internet https://www.gbtwente.nl (algemeen)
E-mail info@gbtwente.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.