Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) Gegevens van 25-12-2012 t/m heden

Zie ook

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Gegevens van 25-12-2012 t/m heden

Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou
Postadres Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden
Telefoon (0566) 750 300 (algemeen)
Internet https://www.fumo.nl (algemeen)
E-mail info@fumo.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Regionaal samenwerkingsorgaan
Datum van oprichting 25-12-2012

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Relaties (1)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1):

Terug naar begin van de pagina