Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk

Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Postadres
Telefoon (0348) 49 70 00 (algemeen)
Internet https://www.fermwerk.nl (algemeen)
E-mail info@fermwerk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Gemeente Woerden
Archiefzorgdrager Ferm Werk
Beleidsterreinen Sociale zekerheid | Jongeren
Sociale zekerheid | Ouderen
Sociale zekerheid | Werkloosheid
Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Werk | Werkgelegenheid

Bevoegdheden

De uitvoerende taken in het kader van de aan de deelnemers opgedragen of in de toekomst op te dragen taken waaronder de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. De op basis van deze wetten en regelingen te verstrekken uitkeringen vallen ook onder de taken van Ferm Werk. De raden en de colleges van burgemeester en wethouders dragen hun bevoegdheden volledig over aan de betreffende bestuursorganen van het openbaar lichaam Ferm Werk. Voordat het openbaar lichaam Ferm Werk gebruik zal maken van de verordende bevoegdheden, zal zij om de zienswijzen van de deelnemers vragen.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
01-01-2014 Gemeente Montfoort
01-01-2014 Gemeente Oudewater
01-01-2014 Gemeente Woerden

Doel

Ferm Werk is een gemeenschappelijke regeling van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort & Oudewatervoor en voert namens deze gemeenten de gemeentelijke taken op het gebied van Participatie, Werk & Inkomen uit.

Financieel

Organisatiecode 0496
KvK-nummer 30133389

Grondslagen

Instellingsbesluiten (5) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Ferm%20Werk/CVDR402960/CVDR402960_2.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2018-236.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2014-78861.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-48229.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-8760.html
Wettelijke voorschriften (2) Gemeentewet
Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Ferm Werk
Bezoekadres Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Postadres
Telefoon (0348) 49 70 00 (algemeen)
Internet https://www.fermwerk.nl (algemeen)
E-mail info@fermwerk.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina