Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 26-08-2020 Op 26-08-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 26-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 15-02-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Provincie Utrecht
Postadres Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Telefoon (0348) 49 70 00 (algemeen)
Internet https://www.fermwerk.nl (algemeen)
E-mail info@fermwerk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Ferm Werk
Archiefzorgdrager Ferm Werk
Beleidsterreinen sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen

Bevoegdheden

De uitvoerende taken in het kader van de aan de deelnemers opgedragen of in de toekomst op te dragen taken waaronder de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. De op basis van deze wetten en regelingen te verstrekken uitkeringen vallen ook onder de taken van Ferm Werk. De raden en de colleges van burgemeester en wethouders dragen hun bevoegdheden volledig over aan de betreffende bestuursorganen van het openbaar lichaam Ferm Werk. Voordat het openbaar lichaam Ferm Werk gebruik zal maken van de verordende bevoegdheden, zal zij om de zienswijzen van de deelnemers vragen.

Deelnemende organisaties (4)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
01-01-2014 Gemeente Montfoort
01-01-2014 Gemeente Oudewater
01-01-2014 Gemeente Woerden

Doel

Ferm Werk is een gemeenschappelijke regeling van Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort & Oudewatervoor en voert namens deze gemeenten de gemeentelijke taken op het gebied van Participatie, Werk & Inkomen uit.

Financieel

Organisatiecode 0496
KvK-nummer 30275487

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (5)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Ferm Werk
Datum van oprichting 01-01-2014
Bezoekadres Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Postadres Carrosserieweg 1
3445 BC Woerden
Telefoon (0348) 49 70 00 (algemeen)
Internet https://www.fermwerk.nl (algemeen)
E-mail info@fermwerk.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.