Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Laatst bijgewerkt op: 06-09-2018
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Spuiweg 5-7
3311 GT Dordrecht
Postadres Postbus 619
3300 AP Dordrecht
Telefoon (078) 770 80 00 (algemeen)
Internet https://www.drechtsteden.nl (algemeen)
E-mail info@drechtsteden.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (twaalfde wijziging)
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Drechtsteden
Archiefzorgdrager Drechtsteden
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Organisatie en beleid,
Economie | Ondernemen,
Economie | Toerisme,
Financiën | Begroting,
Financiën | Belasting,
Sociale zekerheid | Gezin en kinderen,
Sociale zekerheid | Jongeren,
Sociale zekerheid | Ouderen,
Sociale zekerheid | Werkloosheid,
Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid,
Werk | Werkgelegenheid,
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Zie artikel 6 en 7 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie
08-03-2006 Gemeente Alblasserdam
08-03-2006 Gemeente Dordrecht
08-03-2006 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
08-03-2006 Gemeente Papendrecht
08-03-2006 Gemeente Sliedrecht
08-03-2006 Gemeente Zwijndrecht
01-01-2018 Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Doel

  1. Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze regeling, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied.
  2. Ter verwezenlijking van de genoemde doelstelling behartigt Drechtsteden, met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen: a. Economie en bereikbaarheid (economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme). b. Fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, milieu, water, groen en publieke infrastructuur). c. Sociaal (sociale zekerheid en - ontwikkeling, onderwijs en kennisinfrastructuur, sport en cultuur). d. Bestuurlijke ontwikkeling en grootstedenbeleid. e. Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering. f. Sociaalgeografisch onderzoek.

Financieel

Organisatiecode 0621
KvK-nummer 52618196

Grondslagen (12)

Instellingsbesluiten (8):

Wettelijke grondslagen (4):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Drechtsteden
Datum van oprichting 08-03-2006
Bezoekadres Spuiweg 5-7
3311 GT Dordrecht
Postadres Postbus 619
3300 AP Dordrecht
Telefoon (078) 770 80 00 (algemeen)
Internet https://www.drechtsteden.nl (algemeen)
E-mail info@drechtsteden.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina