Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Littenseradiel (Littenseradiel) (FR) Actief van onbekend t/m 01-01-2018

Zie ook

Gemeente Littenseradiel (Littenseradiel) (FR)

Actief van onbekend t/m 01-01-2018

Adresgegevens

Bezoekadres Keatsebaen 1
8731 BN WOMMELS
Postadres Postbus 1
8730 AA WOMMELS
Telefoon 140515 (algemeen)
Internet http://www.littenseradiel.nl (algemeen)
E-mail info@littenseradiel.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 132,6 km2
Aantal inwoners 10930
Inwoners per km2 82
Plaatsen binnen deze gemeente Baaium, Baard, Bears FR, Boazum, Britswert, Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Hidaard, Hilaard, Hinnaard, Huns, Iens, Itens, Jellum, Jorwert, Kubaard, Leons, Lytsewierrum, Mantgum, Reahus, Rien, Spannum, Waaksens Gem Litt, Weidum, Winsum FR, Wiuwert, Wjelsryp, Wommels
Totaal aantal zetels gemeenteraad 14

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Gemeenteraad (14 zetels)

Partij Aantal zetels
SAM Littenseradiel 5
CDA 4
FNP 3
VVD 2

Relaties (5)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (5):

Terug naar begin van de pagina