Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015

Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Jupiterstraat 160
2132 HG Hoofddorp
Postadres Postbus 797
2130 AT Hoofddorp
Telefoon (023) 556 34 00 (algemeen)
Internet https://www.cocensus.nl (algemeen)
E-mail info@cocensus.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Haarlemmermeer
Archiefzorgdrager Cocensus
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Financiƫn | Belasting

Bevoegdheden

Heffing, invordering en kwijtschelding van belastingen, rechten en heffingen van Onroerendezaakbelasting, Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, Parkeerbelasting, Precariobelasting m.u.v. de Tarieventabel onderdelen A, D9 t/m D12.2, E7.7 t/m E9.1, F, G en H, Reclamebelasting, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Leges Tarieventabel titel 1, hoofdstuk 19, BIZ en uitvoering Wet waardering onroerende zaken.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2007 Gemeente Alkmaar
01-01-2007 Gemeente Bergen NH
01-01-2007 Gemeente Beverwijk
01-01-2007 Gemeente Den Helder
01-01-2007 Gemeente Haarlem
01-01-2007 Gemeente Haarlemmermeer
01-01-2007 Gemeente Heerhugowaard
01-01-2007 Gemeente Hillegom
01-01-2007 Gemeente Langedijk
01-01-2007 Gemeente Oostzaan
01-01-2007 Gemeente Wormerland

Doel

De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke beheer en uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: a. De heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen, rioolrecht/rioolheffing en afvalstoffenheffing; b. de heffing en invordering van de belastingen en rechten als aangegeven in de aan deze regeling gehechte bijlage; c. de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten voor zover dit betrekking heeft op de daarvoor in aanmerking komende belastingen en rechten zoals deze zijn opgenomen in de onderdelen a en b van dit artikel; d. de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

Financieel

Organisatiecode 0753
KvK-nummer 34361257

Grondslagen

Instellingsbesluiten (6) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Cocensus/CVDR393978/CVDR393978_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Oostzaan/187487/187487_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wormerland/187423/187423_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-14789.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-5208.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-4635.html
Wettelijke voorschriften (5) Algemene wet inzake rijksbelastingen
Gemeentewet
Invorderingswet 1990
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet waardering onroerende zaken

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Cocensus
Bezoekadres Jupiterstraat 160
2132 HG Hoofddorp
Postadres Postbus 797
2130 AT Hoofddorp
Telefoon (023) 556 34 00 (algemeen)
Internet https://www.cocensus.nl (algemeen)
E-mail info@cocensus.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina