Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015

Geldend van 01-02-2016 t/m heden

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015

Adresgegevens

Bezoekadres Jupiterstraat 160
2132 HG Hoofddorp
Postadres Postbus 797
2130 AT Hoofddorp
Telefoon (023) 556 34 00 (algemeen)
Internet https://www.cocensus.nl (algemeen)
E-mail info@cocensus.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Cocensus
Archiefzorgdrager Cocensus
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Financiƫn | Belasting

Bevoegdheden

Heffing, invordering en kwijtschelding van belastingen, rechten en heffingen van Onroerendezaakbelasting, Roerende woon- en bedrijfsruimtebelasting, toeristenbelasting, hondenbelasting, Parkeerbelasting, Precariobelasting m.u.v. de Tarieventabel onderdelen A, D9 t/m D12.2, E7.7 t/m E9.1, F, G en H, Reclamebelasting, Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Leges Tarieventabel titel 1, hoofdstuk 19, BIZ en uitvoering Wet waardering onroerende zaken.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2007 Gemeente Alkmaar
01-01-2007 Gemeente Bergen NH
01-01-2007 Gemeente Beverwijk
01-01-2007 Gemeente Den Helder
01-01-2007 Gemeente Haarlem
01-01-2007 Gemeente Haarlemmermeer
01-01-2007 Gemeente Heerhugowaard
01-01-2007 Gemeente Hillegom
01-01-2007 Gemeente Langedijk
01-01-2007 Gemeente Oostzaan
01-01-2007 Gemeente Wormerland

Doel

De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke beheer en uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot: a. De heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen, rioolrecht/rioolheffing en afvalstoffenheffing; b. de heffing en invordering van de belastingen en rechten als aangegeven in de aan deze regeling gehechte bijlage; c. de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en rechten voor zover dit betrekking heeft op de daarvoor in aanmerking komende belastingen en rechten zoals deze zijn opgenomen in de onderdelen a en b van dit artikel; d. de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

Financieel

Organisatiecode 0753
KvK-nummer 34361257

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (6):

Wettelijke voorschriften (5):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Cocensus
Datum van oprichting 01-01-2007
Bezoekadres Jupiterstraat 160
2132 HG Hoofddorp
Postadres Postbus 797
2130 AT Hoofddorp
Telefoon (023) 556 34 00 (algemeen)
Internet https://www.cocensus.nl (algemeen)
E-mail info@cocensus.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina