Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015 Geldend van 01-02-2016 t/m 01-01-2019

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015

Laatst bijgewerkt op: 10-02-2020
Geldend van 01-02-2016 t/m 01-01-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Jupiterstraat 160
2132 HG Hoofddorp
Postadres Postbus 797
2130 AT Hoofddorp
Telefoon (023) 556 34 00 (algemeen)
Internet https://www.cocensus.nl (algemeen)
E-mail info@cocensus.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Cocensus
Archiefzorgdrager Cocensus
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Financiƫn | Belasting

Bevoegdheden

Artikel 4 Bevoegdheden

 1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen dragen de deelnemers aan Cocensus de bevoegdheden over, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot:

de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten als genoemd in bijlage 1;

de uitvoering van kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten als genoemd in bijlage 1;

de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

 1. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers geven elkaar wederzijdse toestemming om de bevoegdheid tot de heffing en de invordering en tot kwijtschelding van andere belastingen, heffingen en rechten dan bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, over te dragen aan Cocensus. Het Dagelijks bestuur neemt de bevoegdheden als bedoeld in de vorige volzin op in bijlage 1 bij deze regeling en zendt deze aan de deelnemers en Gedeputeerde Staten.

 2. Aan Cocensus worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

 3. De deelnemers dragen in dit kader het beheer van de archieven die ontstaan vanuit de primaire processen aan Cocensus op. Het dagelijks bestuur kan na advies van de archivaris van Cocensus, ten aanzien van deze archieven besluiten tot vervanging en vernietiging.

 4. De werkzaamheden worden nader geduid in mantel- en dienstverleningsovereenkomsten.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2007 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Bergen NH College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Den Helder College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Heerhugowaard College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Hillegom College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Langedijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders
01-01-2007 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijk beheer en uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot:

  1. de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten;

  2. de uitvoering van kwijtschelding;

  3. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden.

 2. Cocensus kan de deelnemers adviseren omtrent de voorbereiding en opstelling van belastingbeleid en belastingverordeningen.

Financieel

Organisatiecode 0753
KvK-nummer 34361257

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (6):

Wettelijke grondslagen (3):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Cocensus
Datum van oprichting 01-01-2007
Bezoekadres Jupiterstraat 160
2132 HG Hoofddorp
Postadres Postbus 797
2130 AT Hoofddorp
Telefoon (023) 556 34 00 (algemeen)
Internet https://www.cocensus.nl (algemeen)
E-mail info@cocensus.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina