Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Bredaseweg 211
4872 LA Etten-Leur
Postadres Postbus 502
4870 AM Etten-Leur
Telefoon (076) 529 83 00 (algemeen)
Internet http://www.bwbrabant.nl (algemeen)
E-mail info@bwbrabant.bl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Etten-Leur
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking West-Brabant
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Bestuur | Waterschappen
Financiƫn | Belasting

Bevoegdheden

Aan het bestuur van de BWB worden alle bestuursbevoegdheden overgedragen die samenhangen met de in artikel 4 genoemde taakgebieden, met uitzondering van de verordenende bevoegdheden.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie
01-03-2010 Brabantse Delta (Waterschap)
01-01-2014 Gemeente Bergen op Zoom
01-01-2014 Gemeente Breda
01-01-2014 Gemeente Dongen
01-01-2014 Gemeente Etten-Leur
01-01-2014 Gemeente Halderberge
01-01-2014 Gemeente Moerdijk
01-01-2016 Gemeente Oosterhout
01-01-2016 Gemeente Roosendaal
01-01-2016 Gemeente Woensdrecht
01-01-2016 Gemeente Zundert
01-01-2018 Gemeente Rucphen

Doel

Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemende gemeenten en waterschap op het gebied van de heffing en invordering van belastingen alsmede de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Financieel

Organisatiecode 0760

Grondslagen

Instellingsbesluiten (7) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Belastingsamenwerking%20West-Brabant/393589/393589_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Waterschap%20Brabantse%20Delta/285988/285988_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-120026.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-229345.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-14196.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-18461.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2015-1769.html
Wettelijke voorschriften (6) Algemene wet inzake rijksbelastingen
Gemeentewet
Invorderingswet 1990
Waterschapswet
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet waardering onroerende zaken

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking West-Brabant
Afkorting BWB
Bezoekadres Bredaseweg 211
4872 LA Etten-Leur
Postadres Postbus 502
4870 AM Etten-Leur
Telefoon (076) 529 83 00 (algemeen)
Internet http://www.bwbrabant.nl (algemeen)
E-mail info@bwbrabant.bl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina