Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Heemstede (Heemstede)

Zie ook

Gemeente Heemstede (Heemstede)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2101 HA HEEMSTEDE
Postadres Postbus 352
2100 AJ HEEMSTEDE
Telefoon 14 023 (algemeen)
Internet http://www.heemstede.nl (algemeen)
E-mail gemeente@heemstede.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 9.64 km2
Aantal inwoners 26364
Inwoners per km2 2734
Plaatsen binnen deze gemeente Heemstede
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. mr. A.C. Nienhuis (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. O.J. Boeder (CDA)
Dhr. S.M. Nieuwland (D66)
Dhr. E. de Zeeuw (GroenLinks)
Mw. L.F. Jagtenberg (Heemsteeds Burger Belang)
Mw. R. Pameijer (PvdA)
Mw. A.M.C.E. Stam (VVD)
Locoburgemeester Mw. drs. N.F. Mulder (GroenLinks)
Raadsgriffier Mw. drs. I.C.M. Hesp
Raadslid Dhr. O.J. Boeder (CDA)
Mw. S.A. de Wit-van der Linden (CDA)
Dhr. A.P.A.F. Rocourt (D66)
Dhr. S.M. Nieuwland (D66)
Mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66)
Dhr. B. Verrips (GroenLinks)
Dhr. E. de Zeeuw (GroenLinks)
Mw. T.J.G. van der Heijden (GroenLinks)
Dhr. E.J. de Valk (Heemsteeds Burger Belang)
Dhr. K.R. Kremer (Heemsteeds Burger Belang)
Dhr. O.F. Lommerse (Heemsteeds Burger Belang)
Dhr. P.C. Keyser (Heemsteeds Burger Belang)
Mw. C.W. Havers (Heemsteeds Burger Belang)
Mw. L.F. Jagtenberg (Heemsteeds Burger Belang)
Mw. S.L. van de Pieterman (Heemsteeds Burger Belang)
Mw. R. Pameijer (PvdA)
Dhr. A.M. Kramer (VVD)
Dhr. M.B.H.J. Radix (VVD)
Mw. A.M.C.E. Stam (VVD)
Mw. ir. H.M.A. Hooij (VVD)
Mw. R.M. Baan-Timmer (VVD)
Secretaris Mw. H. de Vos
Wethouder Mw. drs. N.F. Mulder (GroenLinks)
Mw. drs. A.P. van der Have (Heemsteeds Burger Belang)
Dhr. drs. J.F. Struijf (PvdA)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
Heemsteeds Burger Belang 7
VVD 5
D66 3
GroenLinks 3
CDA 2
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4) Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland
Terug naar begin van de pagina