Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-08-2020 Op 27-08-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-08-2020 doorgevoerd.
Geldend van 30-06-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon (075) 681 18 11 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl (algemeen)
E-mail info@vrzw.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | criminaliteit,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio opgedragen taken.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2008 Gemeente Beemster
01-01-2008 Gemeente Edam-Volendam
01-01-2008 Gemeente Landsmeer
01-01-2008 Gemeente Oostzaan
01-01-2008 Gemeente Purmerend
01-01-2008 Gemeente Waterland
01-01-2008 Gemeente Wormerland
01-01-2008 Gemeente Zaanstad
01-01-2008 Gemeente Zeevang

Doel

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. brandweerzorg; b. geneeskundige hulpverlening; c. rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. het beheer van een gemeenschappelijke meldkamerfunctie.

Financieel

Organisatiecode 0624
KvK-nummer 34370881

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (7)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Afkorting VrZW
Datum van oprichting 01-01-2008
Bezoekadres Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postadres Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon (075) 681 18 11 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl (algemeen)
E-mail info@vrzw.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.