Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017 Geldend van 30-06-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017

Laatst bijgewerkt op: 14-06-2019
Geldend van 30-06-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postadres Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon (075) 68 11 811 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl (algemeen)
E-mail info@vrzw.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit,
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid,
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Openbare orde en veiligheid | Rampen,
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio opgedragen taken.

Deelnemende organisaties (9)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2008 Gemeente Beemster
01-01-2008 Gemeente Edam-Volendam
01-01-2008 Gemeente Landsmeer
01-01-2008 Gemeente Oostzaan
01-01-2008 Gemeente Purmerend
01-01-2008 Gemeente Waterland
01-01-2008 Gemeente Wormerland
01-01-2008 Gemeente Zaanstad
01-01-2008 Gemeente Zeevang

Doel

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen: a. brandweerzorg; b. geneeskundige hulpverlening; c. rampenbestrijding en crisisbeheersing; d. het beheer van een gemeenschappelijke meldkamerfunctie.

Financieel

Organisatiecode 0624

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (7):

Wettelijke grondslagen (2):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Afkorting VrZW
Datum van oprichting 01-01-2008
Bezoekadres Prins Bernhardplein 112
1508 XB Zaandam
Postadres Postbus 150
1500 ED Zaandam
Telefoon (075) 68 11 811 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl (algemeen)
E-mail info@vrzw.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina