Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente Geldend van 21-04-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente

Geldend van 21-04-2016 t/m heden

Regeling Veiligheidsregio Twente

Adresgegevens

Bezoekadres Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 1400
7500 BK Enschede
Telefoon (088) 256 7800 (algemeen)
Fax (088) 256 7090
Internet https://www.vrtwente.nl (algemeen)
E-mail info@vrtwente.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Regeling Veiligheidsregio Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Twente
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Twente
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid,
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Openbare orde en veiligheid | Rampen

Bevoegdheden

a. aan de veiligheidsregio zijn de taken en bevoegdheden opgedragen zoals vermeld in de artikelen 10 en 25 van de Wet veiligheidsregio’s. b. de veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio opgedragen taken. c. alle bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren aan het algemeen bestuur. d. de veiligheidsregio is bevoegd tot het aangaan van geldleningen en van rekening courant-overeenkomsten.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2011 Gemeente Almelo
01-01-2011 Gemeente Borne
01-01-2011 Gemeente Dinkelland
01-01-2011 Gemeente Enschede
01-01-2011 Gemeente Haaksbergen
01-01-2011 Gemeente Hellendoorn
01-01-2011 Gemeente Hengelo
01-01-2011 Gemeente Hof van Twente
01-01-2011 Gemeente Losser
01-01-2011 Gemeente Oldenzaal
01-01-2011 Gemeente Rijssen-Holten
01-01-2011 Gemeente Tubbergen
01-01-2011 Gemeente Twenterand
01-01-2011 Gemeente Wierden

Doel

De veiligheidsregio heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen met behoud van lokale verankering bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau te integreren teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.

Financieel

Organisatiecode 0679

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Twente
Afkorting VRT
Datum van oprichting 01-01-2011
Bezoekadres Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 1400
7500 BK Enschede
Telefoon (088) 256 7800 (algemeen)
Fax (088) 256 7090
Internet https://www.vrtwente.nl (algemeen)
E-mail info@vrtwente.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina