Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Geldend van 03-01-2013 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Laatst bijgewerkt op: 30-04-2020
Geldend van 03-01-2013 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP Rotterdam
Postadres Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
Telefoon (088) 877 9000 (algemeen)
Internet https://vr-rr.nl (algemeen)
E-mail info@vr-rr.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Organisatie en beleid,
Financiën | Belasting,
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid,
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Openbare orde en veiligheid | Rampen,
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Artikel 4 Gemeenschappelijke regeling: taken en bevoegdheden

Het openbaar lichaam draagt zorg voor de volgende wettelijke taken en beschikt daarbij over de daarbij genoemde bevoegdheden: a. genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s; b. genoemd in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio’s; c. overige taken die bij of krachtens wet aan het openbaar lichaam worden opgedragen. Het bestuur en de directeur van de veiligheidsregio zijn gemandateerd op grond van het MVMR.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie
28-03-2006 Gemeente Albrandswaard
28-03-2006 Gemeente Barendrecht
28-03-2006 Gemeente Brielle
28-03-2006 Gemeente Capelle aan den IJssel
28-03-2006 Gemeente Goeree-Overflakkee
28-03-2006 Gemeente Hellevoetsluis
28-03-2006 Gemeente Krimpen aan den IJssel
28-03-2006 Gemeente Lansingerland
28-03-2006 Gemeente Maassluis
28-03-2006 Gemeente Nissewaard
28-03-2006 Gemeente Ridderkerk
28-03-2006 Gemeente Rotterdam
28-03-2006 Gemeente Schiedam
28-03-2006 Gemeente Vlaardingen
28-03-2006 Gemeente Westvoorne

Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel:

a. het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen;

b. het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg;

c. het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

d. het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verbandhoudende multidisciplinaire samenwerking.

Financieel

Organisatiecode 0617
KvK-nummer 51712148

Grondslagen (10)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (8):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Afkorting VRR
Datum van oprichting 28-03-2006
Bezoekadres World Port Center
Wilhelminakade 947
3072 AP Rotterdam
Postadres Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
Telefoon (088) 877 9000 (algemeen)
Internet https://vr-rr.nl (algemeen)
E-mail info@vr-rr.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina