Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Adresgegevens

Bezoekadres Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
Postadres Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
Telefoon (088) 310 40 00 (brandweer en GHOR)
Internet https://www.vnog.nl (algemeen)
E-mail ghor@vnog.nl (brandweer en GHOR)
info@vnog.nl (brandweer en GHOR)
bvl@vnog.nl (advies brandveiligheid)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Datum van oprichting 01-04-2010

Functies

Algemeen Directeur Dhr. drs. D.G.L. Kransen
Jurist Dhr. mr. E.H.A.R. Loermans

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (1)

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)