Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010 Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
Postadres Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
Telefoon (055) 548 3000 (algemeen)
Internet https://www.vnog.nl (algemeen)
E-mail ghor@vnog.nl (algemeen)
brandweer@vnog.nl

Basisgegevens

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie
Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Apeldoorn
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Openbare orde en veiligheid | Rampen
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

De bestuursorganen van de VNOG komen de bevoegdheden toe, zoals deze voortvloeien uit de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet Ambulancevervoer. Inmiddels Wet op de veiligheidsregio's.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)

Deelnemende organisaties (22)

Datum toetreding Organisatie
01-04-2010 Gemeente Aalten
01-04-2010 Gemeente Apeldoorn
01-04-2010 Gemeente Berkelland
01-04-2010 Gemeente Bronckhorst
01-04-2010 Gemeente Brummen
01-04-2010 Gemeente Doetinchem
01-04-2010 Gemeente Elburg
01-04-2010 Gemeente Epe
01-04-2010 Gemeente Ermelo
01-04-2010 Gemeente Harderwijk
01-04-2010 Gemeente Hattem
01-04-2010 Gemeente Heerde
01-04-2010 Gemeente Lochem
01-04-2010 Gemeente Montferland
01-04-2010 Gemeente Nunspeet
01-04-2010 Gemeente Oldebroek
01-04-2010 Gemeente Oost Gelre
01-04-2010 Gemeente Oude IJsselstreek
01-04-2010 Gemeente Voorst
01-04-2010 Gemeente Winterswijk
01-04-2010 Gemeente Zutphen
20-03-2018 Gemeente Putten

Doel

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening met behoud van de lokale verankering, zoals neergelegd in de Wet veiligheidsregio's.

Financieel

Organisatiecode 0525
KvK-nummer 53754727

Grondslagen

Instellingsbesluiten (5) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Berkelland/85088/85088_1.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Oldebroek/86987/86987_2.html
http://www.vnog.nl/images/stories/VNOG/Organisatie/Bestuur/Gemeenschappelijke_regeling_VNOG_2010.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-185684.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-805.html
Wettelijke voorschriften (7) Algemene wet bestuursrecht
Besluit veiligheidsregio’s
Gemeentewet
Politiewet 1993
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet op de ondernemingsraden
Wet veiligheidsregio’s

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Afkorting VNOG
Bezoekadres Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
Postadres Postbus 234
7300 AE Apeldoorn
Telefoon (055) 548 3000 (algemeen)
Internet https://www.vnog.nl (algemeen)
E-mail ghor@vnog.nl (algemeen)
brandweer@vnog.nl

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina