Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Laatst bijgewerkt op: 11-05-2020
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda
Postadres Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (076) 528 28 52 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiomwb.nl (algemeen)
E-mail info@veiligheidsregiomwb.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel GR Veiligheidsregio MWB
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit,
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid,
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Openbare orde en veiligheid | Rampen

Bevoegdheden

Artikel 6 Bevoegdheden

  1. De veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering van de aan de veiligheidsregio opgedragen taken.
  2. Tot deze bevoegdheden hoort het vaststellen van een verordening ten behoeve van het heffen en invorderen van rechten als bedoeld in artikel 229, eerste lid, onder a en b van de Gemeentewet, voor zover deze door de bevoegde bestuurorganen is overgedragen.
  3. Alle bevoegdheden in het kader van deze regeling, die niet aan een ander bestuursorgaan zijn opgedragen, behoren aan het Algemeen Bestuur.

Deelnemende organisaties (24)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2005 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Baarle-Nassau
01-01-2005 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Dongen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Gilze en Rijen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Goirle College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Hilvarenbeek College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Loon op Zand College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Oisterwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Waalwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2005 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Altena College van burgemeester en wethouders

Doel

Het primaire doel van de Veiligheidsregio is het beschermen van burgers tegens risico's op het gebied van fysieke veiligheid. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en het voorzien van een gemeenschappelijke meldkamer.

Financieel

Organisatiecode 0497
KvK-nummer 17277144

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (1):

Wettelijke grondslagen (5):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Afkorting VR MWB
Datum van oprichting 01-01-2005
Bezoekadres Doornboslaan 225-227
4816 CZ Breda
Postadres Postbus 3208
5003 DE Tilburg
Telefoon (076) 528 28 52 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiomwb.nl (algemeen)
E-mail info@veiligheidsregiomwb.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina