Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Groningen (Groningen)

Zie ook

Gemeente Groningen (Groningen)

Adresgegevens

Bezoekadres Grote Markt 1
9712 HN GRONINGEN
Postadres Postbus 20001
9700 PB GRONINGEN
Telefoon (050) 367 91 11 (algemeen)
Internet http://gemeente.groningen.nl (algemeen)
E-mail info@groningen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 101.50 km2
Aantal inwoners 231618
Inwoners per km2 2281
Plaatsen binnen deze gemeente Groningen, Harkstede GN, Lageland GN, Meerstad
Totaal aantal zetels gemeenteraad 44

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. P.E.J. den Oudsten (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. M. Bolle (CDA)
Mw. I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie)
Dhr. B.N. Benjamins (D66)
Mw. G. Chakor (GroenLinks)
Mw. K. de Wrede (Partij voor de Dieren)
Dhr. A.J.M. van Kesteren (Partij voor de Vrijheid)
Mw. C.E. Bloemhoff (PvdA)
Dhr. J.P. Dijk (SP)
Dhr. A. Sijbolts (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
Dhr. M.J.H. Duit (Student & Stad)
Mw. I. Jacobs-Setz (VVD)
Mw. M.E. Woldhuis (100%Groningen)
Raadsgriffier Dhr. drs. A.G.M. Dashorst
Raadslid Dhr. H.P. Ubbens (CDA)
Dhr. M. Bolle (CDA)
Dhr. G.B.H. Brandsema (ChristenUnie)
Mw. T. Moorlag (ChristenUnie)
Mw. I.M. Jongman-Mollema (ChristenUnie)
Dhr. B.N. Benjamins (D66)
Dhr. J.S.R. Lo-A-Njoe (D66)
Dhr. T. Rustebiel (D66)
Dhr. J. Been (GroenLinks)
Dhr. J. Sietsma (GroenLinks)
Mw. K.W. van Doesen-Dijkstra (D66)
Dhr. J. van Hoorn (GroenLinks)
Mw. W. Paulusma (D66)
Dhr. N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks)
Dhr. W.B. Leemhuis (GroenLinks)
Dhr. M. van der Glas (GroenLinks)
Mw. G. Chakor (GroenLinks)
Mw. A.M.M. Schoutens (GroenLinks)
Mw. C.T. Niewenhout (GroenLinks)
Mw. F.T. Folkerts (GroenLinks)
Mw. M. Wijnja (GroenLinks)
Dhr. J.P. Loopstra (PvdA)
Dhr. T. van Zoelen (Partij voor de Dieren)
Dhr. M. van der Laan (PvdA)
Dhr. W.I. Pechler (Partij voor de Dieren)
Mw. C.E. Bloemhoff (PvdA)
Mw. K. de Wrede (Partij voor de Dieren)
Dhr. A.J.M. van Kesteren (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. B. de Greef (SP)
Dhr. H.E.H. Niejenhuis (PvdA)
Dhr. T.J. Bushoff (PvdA)
Mw. E.M. van der Weele (PvdA)
Dhr. D. Brandenbarg (SP)
Dhr. J.P. Dijk (SP)
Dhr. W.H. Koks (SP)
Mw. L.L.B. Wobma (SP)
Dhr. A. Sijbolts (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
Mw. M.J. Sloot (Stadspartij voor Stad en Ommeland)
Dhr. M.J.H. Duit (Student & Stad)
E. Akkerman (VVD)
Mw. G. de Vries (VVD)
Mw. I. Jacobs-Setz (VVD)
Dhr. E.P. Bakker (100%Groningen)
Mw. M.E. Woldhuis (100%Groningen)
Secretaris Mw. drs. D.T.H. Starmans

Gemeenteraad (44 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 11
PvdA 6
SP 5
D66 5
ChristenUnie 3
VVD 3
Partij voor de Dieren 3
100%Groningen 2
Stadspartij voor Stad en Ommeland 2
CDA 2
Student & Stad 1
Partij voor de Vrijheid 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Groningen
Gemeenschappelijke regeling Eems Dollard Regio
Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde 2016
Gemeenschappelijke regeling Meerstad 2009
Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen
Gemeenschappelijke Regeling OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe
Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen
Terug naar begin van de pagina