Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Groningen (Groningen)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 08-06-2021 Op 08-06-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 08-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Grote Markt 1
9712 HN GRONINGEN
Provincie Groningen
Postadres Postbus 20001
9700 PB GRONINGEN
Telefoon 14 050 (algemeen)
Internet http://gemeente.groningen.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 186,07 km2
Aantal inwoners 229962
Inwoners per km2 1235
Plaatsen binnen deze gemeente Garmerwolde, Glimmen, Groningen, Haren GN, Harkstede GN, Lageland GN, Lellens, Meerstad, Noordlaren, Onnen, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Woltersum

Functies

Burgemeester Dhr. K.F. Schuiling (VVD)
Fractievoorzitter Y.P. Menger (100%Groningen),
Dhr. M. Bolle (CDA),
Dhr. G.B.H. Brandsema (ChristenUnie),
Dhr. B.N. Benjamins (D66),
Mw. M. Wijnja (GroenLinks),
Mw. K. de Wrede (Partij voor de Dieren),
Dhr. A.J.M. van Kesteren (Partij voor de Vrijheid),
Dhr. T.J. Bushoff (PvdA),
Dhr. J.P. Dijk (SP),
Dhr. A. Sijbolts (Stadspartij voor Stad en Ommeland),
Dhr. S.R. Bosch (Student & Stad),
Mw. I. Jacobs-Setz (VVD)
Locoburgemeester Mw. L.I. Diks (GroenLinks)
Raadsgriffier Mw. J.S. Spier
Raadslid Dhr. H.P. Ubbens (CDA),
Y.P. Menger (100%Groningen),
Dhr. M. Bolle (CDA),
Dhr. G.B.H. Brandsema (ChristenUnie),
Dhr. P. Rebergen (ChristenUnie),
Mw. T. Moorlag (ChristenUnie),
Dhr. B.N. Benjamins (D66),
Dhr. J.S.R. Lo-A-Njoe (D66),
Dhr. S. Claassen (D66),
Dhr. T. Rustebiel (D66),
Mw. K.W. van Doesen-Dijkstra (D66),
Dhr. J. Been (GroenLinks),
Dhr. J. Sietsma (GroenLinks),
Dhr. J. van Hoorn (GroenLinks),
Dhr. J. Visser (GroenLinks),
Dhr. M. van der Glas (GroenLinks),
Dhr. N. Nieuwenhuijsen (GroenLinks),
Dhr. W.B. Leemhuis (GroenLinks),
Mw. C.T. Niewenhout (GroenLinks),
Mw. F.T. Folkerts (GroenLinks),
Mw. M. Wijnja (GroenLinks),
Dhr. T. van Zoelen (Partij voor de Dieren),
Mw. P. Brouwer (GroenLinks),
Dhr. W.I. Pechler (Partij voor de Dieren),
Mw. K. de Wrede (Partij voor de Dieren),
Dhr. A.J.M. van Kesteren (Partij voor de Vrijheid),
D.J. van der Meide (PvdA),
Dhr. H.E.H. Niejenhuis (PvdA),
Dhr. J.P. Loopstra (PvdA),
Dhr. M. van der Laan (PvdA),
Dhr. T.J. Bushoff (PvdA),
Mw. K. Boogaard (PvdA),
Dhr. B. de Greef (SP),
Dhr. D. Brandenbarg (SP),
Dhr. J.P. Dijk (SP),
Dhr. W.H. Koks (SP),
J. Huisman (SP),
Dhr. A. Sijbolts (Stadspartij voor Stad en Ommeland),
Dhr. R.F. Staijen (Stadspartij voor Stad en Ommeland),
Dhr. J. Boter (VVD),
Dhr. S.R. Bosch (Student & Stad),
Mw. E. Akerman (VVD),
Mw. I. Jacobs-Setz (VVD),
Mw. G. de Vries (VVD)
Secretaris Mw. C. Bronda
Wethouder Mw. I.M. Jongman (ChristenUnie),
Dhr. P.S. de Rook (D66),
Dhr. drs. P.E. Broeksma (GroenLinks),
Mw. G. Chakor (GroenLinks),
Mw. L.I. Diks (GroenLinks),
Dhr. R. van der Schaaf (PvdA),
Mw. C.E. Bloemhoff (PvdA)

Gemeenteraad (44 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 11
PvdA 6
SP 5
D66 5
VVD 4
ChristenUnie 3
Partij voor de Dieren 3
Stadspartij voor Stad en Ommeland 2
CDA 2
Student & Stad 1
Partij voor de Vrijheid 1
100%Groningen 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)