Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Telefoon (023) 515 95 00 (algemeen)
Internet https://www.vrk.nl (algemeen)
E-mail vrk@vrk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Kennemerland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Kennemerland
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 25, lid 3, onder a - c, WGR: vaststellen van de begroting of van de jaarrekening, heffen van rechten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, sub a, WGR en vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-11-2011 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Haarlemmermeer College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Heemskerk College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders
01-11-2011 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen:

a. uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio’s;

b. uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid;

c. het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen;

d. uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Financieel

Organisatiecode 0640

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Kennemerland
Afkorting VRK
Datum van oprichting 01-11-2011
Bezoekadres Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Postadres Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Telefoon (023) 515 95 00 (algemeen)
Internet https://www.vrk.nl (algemeen)
E-mail vrk@vrk.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.