Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Postadres Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Telefoon (023) 515 9500 (algemeen)
Internet https://www.vrk.nl (algemeen)
E-mail vrk@vrk.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Kennemerland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Kennemerland
Beleidsterreinen Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid,
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Openbare orde en veiligheid | Rampen,
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheden zoals omschreven in artikel 25, lid 3, onder a - c, WGR: vaststellen van de begroting of van de jaarrekening, heffen van rechten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, sub a, WGR en vaststellen van verordeningen door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie
01-11-2011 Gemeente Beverwijk
01-11-2011 Gemeente Bloemendaal
01-11-2011 Gemeente Haarlem
01-11-2011 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
01-11-2011 Gemeente Haarlemmermeer
01-11-2011 Gemeente Heemskerk
01-11-2011 Gemeente Heemstede
01-11-2011 Gemeente Uitgeest
01-11-2011 Gemeente Velsen
01-11-2011 Gemeente Zandvoort

Doel

De veiligheidsregio heeft tot doel om ter behartiging van de gemeentelijke belangen: a. uitvoering te geven aan de Wet veiligheidsregio’s; b. uitvoering te geven aan de Wet publieke gezondheid; c. het fungeren als overlegplatform voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd voor zover deze het verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten gezamenlijk betreffen; d. uitvoering te geven aan andere gemeentelijke taken op het terrein van veiligheid, brandweer en gezondheid, maatschappelijke zorg en jeugd.

Financieel

Organisatiecode 0640

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (3):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Kennemerland
Afkorting VRK
Bezoekadres Zijlweg 200
2015 CK Haarlem
Postadres Postbus 5514
2000 GM Haarlem
Telefoon (023) 515 9500 (algemeen)
Internet https://www.vrk.nl (algemeen)
E-mail vrk@vrk.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina