Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland 2017 Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland 2017

Laatst bijgewerkt op: 14-06-2019
Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Postadres Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Telefoon (088) 119 70 00 (algemeen)
Internet https://www.vrijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@vrijsselland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio IJsselland
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio IJsselland
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten,
Bestuur | Organisatie en beleid,
Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit,
Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid,
Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Openbare orde en veiligheid | Rampen

Bevoegdheden

De bestuursorganen van de Veiligheidsregio bezitten de taken en bevoegdheden die hen volgens de Wet veiligheidsregio’s, Wet Ambulancezorg en Wet publieke gezondheid toekomen; o.a. instellen brandweer en GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), voorzien in een meldkamerfunctie en voorbereiding op bestrijding van epidemie.

Deelnemende organisaties (11)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2009 Gemeente Dalfsen
01-01-2009 Gemeente Deventer
01-01-2009 Gemeente Hardenberg
01-01-2009 Gemeente Kampen
01-01-2009 Gemeente Olst-Wijhe
01-01-2009 Gemeente Ommen
01-01-2009 Gemeente Raalte
01-01-2009 Gemeente Staphorst
01-01-2009 Gemeente Steenwijkerland
01-01-2009 Gemeente Zwartewaterland
01-01-2009 Gemeente Zwolle

Doel

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van deelnemende gemeenten op het gebied van risicobeheersing, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, beheersing en bestrijding van rampen en crises. Daartoe behoort in het bijzonder ook een doelmatige en slagvaardige hulpverlening en samenwerking als één organisatie bij rampen en crises mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding.

Financieel

Organisatiecode 0003
KvK-nummer 54089484

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (4):

Wettelijke grondslagen (5):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio IJsselland
Afkorting VR IJsselland
Datum van oprichting 01-01-2009
Bezoekadres Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle
Postadres Postbus 1453
8001 BL Zwolle
Telefoon (088) 119 70 00 (algemeen)
Internet https://www.vrijsselland.nl (algemeen)
E-mail info@vrijsselland.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina