Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zwartewaterland (Zwartewaterland)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 24-03-2021 Op 22-07-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 24-03-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Telvorenstraat 2
8061 CB HASSELT
Provincie Overijssel
Postadres Postbus 23
8060 AA HASSELT
Telefoon (038) 385 30 00 (algemeen)
Internet http://www.zwartewaterland.nl (algemeen)
E-mail info@zwartewaterland.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 87,91 km2
Aantal inwoners 22468
Inwoners per km2 255
Plaatsen binnen deze gemeente Genemuiden, Hasselt, Mastenbroek, Zwartsluis

Functies

Burgemeester Dhr. ing. E.J. Bilder (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Mw. M.J.C. Bosma-van Wieren (CDA),
Dhr. dr. T. Spoelstra (ChristenUnie),
Dhr. R. Withaar (Gemeentebelangen),
Mw. A.I. Dijkstra (PvdA),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G. Knol (ChristenUnie)
Raadsgriffier Mw. ing. H.W. Schotanus-Schutte
Raadslid Dhr. B. Tamminga (BGZ),
Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Mw. ing. H. Fijn-Bulten (BGZ),
Dhr. M. Riezebosch (CDA),
Dhr. R.D. van Zandwijk (CDA),
Mw. M.J.C. Bosma-van Wieren (CDA),
Dhr. C.J.M. Ooms (ChristenUnie),
Dhr. J. de Velde (ChristenUnie),
Dhr. K. van Olst (ChristenUnie),
Dhr. dr. T. Spoelstra (ChristenUnie),
Mw. drs. W.E.C. Veldman-Boonen (ChristenUnie),
Dhr. R. Withaar (Gemeentebelangen),
Dhr. K.J. Eenkhoorn (PvdA),
Mw. A.I. Dijkstra (PvdA),
Dhr. A. Beens (SGP),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. K. Kolk (SGP),
Dhr. W.T. Bisschop (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Secretaris Dhr. D.S. Ruddijs
Wethouder Dhr. G. Knol (ChristenUnie),
Dhr. mr. H. Rietman (PvdA),
Dhr. M. Slingerland (SGP)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 5
SGP 4
CDA 3
BGZ 3
PvdA 2
Gemeentebelangen 1
VVD 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)