Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Zwartewaterland (Zwartewaterland)

Zie ook

Gemeente Zwartewaterland (Zwartewaterland)

Adresgegevens

Bezoekadres Telvorenstraat 2
8061 CB HASSELT
Postadres Postbus 23
8060 AA HASSELT
Telefoon (038) 385 30 00 (algemeen)
Internet http://www.zwartewaterland.nl (algemeen)
E-mail info@zwartewaterland.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 87,91 km2
Aantal inwoners 22307
Inwoners per km2 253
Plaatsen binnen deze gemeente Genemuiden, Hasselt, Mastenbroek, Zwartsluis
Totaal aantal zetels gemeenteraad 19

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. ing. E.J. Bilder (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Mw. M.J.C. Bosma-van Wieren (CDA),
Dhr. dr. T. Spoelstra (ChristenUnie),
Dhr. R. Withaar (Gemeentebelangen),
Dhr. mr. H. Rietman (PvdA),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Locoburgemeester Dhr. G. Knol (ChristenUnie)
Raadsgriffier Mw. ing. H.W. Schotanus-Schutte
Raadslid Dhr. B. Tamminga (BGZ),
Dhr. L.K. Felix (BGZ),
Mw. ing. H. Fijn-Bulten (BGZ),
Dhr. M. Riezebosch (CDA),
Dhr. R.D. van Zandwijk (CDA),
Mw. M.J.C. Bosma-van Wieren (CDA),
Dhr. C.J.M. Ooms (ChristenUnie),
Dhr. dr. T. Spoelstra (ChristenUnie),
Dhr. J. de Velde (ChristenUnie),
Dhr. K. van Olst (ChristenUnie),
Mw. drs. W.E.C. Veldman-Boonen (ChristenUnie),
Dhr. R. Withaar (Gemeentebelangen),
Dhr. K.J. Eenkhoorn (PvdA),
Dhr. mr. H. Rietman (PvdA),
Dhr. A. Beens (SGP),
Dhr. K. Huisbrink (SGP),
Dhr. K. Kolk (SGP),
Dhr. W.T. Bisschop (SGP),
Dhr. J.M.B.P. Smits (VVD)
Secretaris Dhr. D.S. Ruddijs
Wethouder Dhr. A. Coster (BGZ),
Dhr. G. Knol (ChristenUnie),
Dhr. M. Slingerland (SGP)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
ChristenUnie 5
SGP 4
CDA 3
BGZ 3
PvdA 2
Gemeentebelangen 1
VVD 1

Relaties (6)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6):

Terug naar begin van de pagina