Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente De Fryske Marren (De Fryske Marren)

Zie ook

Gemeente De Fryske Marren (De Fryske Marren)

Adresgegevens

Bezoekadres Herema State 1
8501 AA JOURE
Postadres Postbus 101
8500 AC JOURE
Telefoon 14 05 14 (algemeen)
Internet http://www.defryskemarren.nl (algemeen)
E-mail info@defryskemarren.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 216.92 km2
Aantal inwoners 51254
Inwoners per km2 236
Plaatsen binnen deze gemeente Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek FR, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten FR, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega de FRyske Marren, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum FR, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten FR, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Wijckel
Totaal aantal zetels gemeenteraad 30

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. F. Veenstra (CDA)
Fractievoorzitter Mw. L. Boelsma-Hoekstra (CDA)
Dhr. S. Holtrop (ChristenUnie)
Mw. J. Speelman (D66)
Dhr. J.K. Volbeda (FNP)
Dhr. M. Sikkes (GroenLinks)
Dhr. R. Visser (NCPN)
Dhr. J.B. van Vegten (PvdA)
Dhr. J. Meinsma (VVD)
Locoburgemeester Dhr. F. Veltman (CDA)
Raadsgriffier Mw. H. van Dijk-Beekman
Raadslid Dhr. G. Veenstra (CDA)
Dhr. H. Alderse Baas (CDA)
Dhr. M. van Dijk (CDA)
Dhr. R. Roelevink (CDA)
Mw. A.T. Stapensea (CDA)
Mw. G. Holtrop-Hoekstra (CDA)
Mw. L. Boelsma-Hoekstra (CDA)
Mw. R. Derks (CDA)
Dhr. H. de Jong (ChristenUnie)
Dhr. S. Holtrop (ChristenUnie)
Dhr. A.B.W.M. Trommelen (D66)
Mw. J. Speelman (D66)
Dhr. C. van Hes (FNP)
Dhr. J. Meester (FNP)
Dhr. J.K. Volbeda (FNP)
Dhr. R.M. van Iddekinge (FNP)
Dhr. W. Hoekstra (FNP)
Mw. A. Riedstra-Bijma (FNP)
Mw. E. de Vries-van Ginkel (FNP)
Mw. G.H. de Vries-Suierveld (FNP)
Mw. J. Piersma (FNP)
Mw. J.T. de Vries (FNP)
Dhr. M. Sikkes (GroenLinks)
Dhr. R. Visser (NCPN)
Dhr. J. Dijkstra (PvdA)
Dhr. J.B. van Vegten (PvdA)
Dhr. P.F. Westra (PvdA)
Dhr. R.H. Kingma (PvdA)
Dhr. J. Meinsma (VVD)
Dhr. O.W.M. Storms (VVD)
Secretaris Mw. D. Cazemier
Wethouder Dhr. F. Veltman (CDA)
Dhr. D. Durksz (FNP)
Dhr. J.H. Boerland (VVD)

Gemeenteraad (30 zetels)

Partij Aantal zetels
FNP 10
CDA 8
PvdA 4
ChristenUnie 2
VVD 2
D66 2
GroenLinks 1
NCPN 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6) Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenparken A7 c.a. 2009
Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân- West
Terug naar begin van de pagina