Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente De Fryske Marren (De Fryske Marren) (FR)

Zie ook

Gemeente De Fryske Marren (De Fryske Marren) (FR)

Adresgegevens

Bezoekadres Herema State 1
8501 AA JOURE
Postadres Postbus 101
8500 AC JOURE
Telefoon 14 05 14 (algemeen)
Internet http://www.defryskemarren.nl (algemeen)
E-mail info@defryskemarren.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 216,92 km2
Aantal inwoners 51254
Inwoners per km2 236
Plaatsen binnen deze gemeente Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek FR, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten FR, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega de FRyske Marren, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum FR, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten FR, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Wijckel
Totaal aantal zetels gemeenteraad 30

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. F. Veenstra (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. G. ten Boom (Burgerpartij DFM),
Dhr. J. van Zanden (CDA),
Dhr. S. Holtrop (ChristenUnie),
Mw. J. Speelman (D66),
Dhr. J.K. Volbeda (FNP),
Mw. A. Merkuur (GroenLinks),
Dhr. R. Visser (NCPN),
Dhr. W. de Haan (PvdA)
Locoburgemeester Dhr. F. Veltman (CDA)
Raadsgriffier Mw. H. van Dijk-Beekman
Raadslid Dhr. G. ten Boom (Burgerpartij DFM),
Dhr. H. Alderse Baas (CDA),
Dhr. J. van Zanden (CDA),
Dhr. M. van Dijk (CDA),
Dhr. R. Roelevink (CDA),
Dhr. T. Nota (CDA),
Mw. G. Holtrop-Hoekstra (CDA),
Mw. G. Homma-Visser (CDA),
Mw. R. Derks (CDA),
Dhr. S. Holtrop (ChristenUnie),
Mw. A. Vonk (D66),
Mw. J. Speelman (D66),
Dhr. C. van Hes (FNP),
Dhr. J. Meester (FNP),
Dhr. J.K. Volbeda (FNP),
Dhr. R.M. van Iddekinge (FNP),
Mw. G.H. de Vries-Suierveld (FNP),
Mw. J. Piersma (FNP),
Mw. J.T. de Vries (FNP),
Mw. A. Merkuur (GroenLinks),
Mw. S. van Dijk (GroenLinks),
Dhr. R. Visser (NCPN),
Dhr. S. Barelds (NCPN),
Dhr. J. Dijkstra (PvdA),
Dhr. J.B. van Vegten (PvdA),
Dhr. W. de Haan (PvdA),
Mw. I. Swart-Jorna (PvdA),
Dhr. I. de Wolff (VVD),
Dhr. J. Meinsma (VVD),
Dhr. M. van Niekerk-Thie (VVD)
Secretaris Mw. D. Cazemier
Wethouder Dhr. F. Veltman (CDA),
Dhr. J.H. Boerland (VVD)

Gemeenteraad (30 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 8
FNP 7
PvdA 4
VVD 3
NCPN 2
GroenLinks 2
D66 2
Burgerpartij DFM 1
ChristenUnie 1

Relaties (6)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6):

Terug naar begin van de pagina