Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 14-06-2019
Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Harlingertrekweg 58
8913 HR Leeuwarden
Provincie Friesland
Postadres Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
Telefoon (088) 229 99 99 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiofryslan.nl (algemeen)
E-mail info@vrfryslan.nl (algemeen)
info@ggdfryslan.nl
info@veiligheidsregiofryslan.nl

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Fryslân
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Fryslân
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Delegatie wat betreft bevoegdheden op grond van wet publieke gezondheid, wet veiligheidsregio’s en wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Mandaat wat betreft jeugdgezondheidszorg en lijkschouw.

Deelnemende organisaties (24)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2007 Gemeente Achtkarspelen
01-01-2007 Gemeente Ameland
01-01-2007 Gemeente Dantumadiel
01-01-2007 Gemeente De Fryske Marren
01-01-2007 Gemeente Dongeradeel
01-01-2007 Gemeente Ferwerderadiel
01-01-2007 Gemeente Franekeradeel
01-01-2007 Gemeente Harlingen
01-01-2007 Gemeente Heerenveen
01-01-2007 Gemeente Het Bildt
01-01-2007 Gemeente Kollumerland c.a.
01-01-2007 Gemeente Leeuwarden
01-01-2007 Gemeente Leeuwarderadeel
01-01-2007 Gemeente Littenseradiel
01-01-2007 Gemeente Menameradiel
01-01-2007 Gemeente Ooststellingwerf
01-01-2007 Gemeente Opsterland
01-01-2007 Gemeente Schiermonnikoog
01-01-2007 Gemeente Smallingerland
01-01-2007 Gemeente Súdwest-Fryslân
01-01-2007 Gemeente Terschelling
01-01-2007 Gemeente Tytsjerksteradiel
01-01-2007 Gemeente Vlieland
01-01-2007 Gemeente Weststellingwerf

Doel

De regio heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten op de terreinen van: a. publieke gezondheidszorg; b. brandweerzorg; c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen; d. rampenbestrijding en crisisbeheersing; e. het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking en de coördinatie in de uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing; f. het in stand houden en beheren van een gemeenschappelijke meldkamer. g. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners dan wel organisaties en andere openbare lichamen.

Financieel

Organisatiecode 0460
KvK-nummer 01175778

Grondslagen (14)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke grondslagen (12):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Fryslân
Afkorting VRF
Datum van oprichting 01-01-2007
Bezoekadres Harlingertrekweg 58
8913 HR Leeuwarden
Postadres Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
Telefoon (088) 229 99 99 (algemeen)
Internet https://www.veiligheidsregiofryslan.nl (algemeen)
E-mail info@vrfryslan.nl (algemeen)
info@ggdfryslan.nl
info@veiligheidsregiofryslan.nl

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina