Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Veiligheidsregio Drenthe (VRD)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Adresgegevens

Bezoekadres Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen
Postadres Postbus 402
9400 AK Assen
Telefoon (0592) 32 46 60 (algemeen)
Internet https://www.vrd.nl (algemeen)
E-mail info@vrd.nl (algemeen)

Hoort bij gemeenschappelijke regeling (1)

Algemene informatie

Datum van oprichting 01-01-2014

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenschappelijke regelingen, andere rechtspersonen (Artikel 1.2, lid 1h, WNT)