Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe

Adresgegevens

Bezoekadres Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen
Postadres Postbus 402
9400 AK Assen
Telefoon (0592) 324 660 (algemeen)
Internet http://www.vrd.nl (algemeen)
E-mail info@vrd.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Drenthe
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Drenthe
Beleidsterreinen Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten,
Openbare orde en veiligheid | Rampen

Deelnemende organisaties (12)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2014 Gemeente Aa en Hunze
01-01-2014 Gemeente Assen
01-01-2014 Gemeente Borger-Odoorn
01-01-2014 Gemeente Coevorden
01-01-2014 Gemeente De Wolden
01-01-2014 Gemeente Emmen
01-01-2014 Gemeente Hoogeveen
01-01-2014 Gemeente Meppel
01-01-2014 Gemeente Midden-Drenthe
01-01-2014 Gemeente Noordenveld
01-01-2014 Gemeente Tynaarlo
01-01-2014 Gemeente Westerveld

Doel

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een netwerkorganisatie die de gemeentelijke taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing ondersteunt. Ook alle brandweerposten in Drenthe vallen onder de VRD. Samen met gemeenten en partners werkt de VRD aan een veilig Drenthe. Het Multidisciplinair Veiligheidsbureau richt zich op de multidisciplinaire voorbereiding op crises en rampen. Tijdens een ramp of crisis coördineert GHOR Drenthe de geneeskundige hulpverlening. Ook adviseert en ondersteunt de GHOR gemeenten en zorginstellingen.

Financieel

Organisatiecode 0616
KvK-nummer 01183371

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2):

Wettelijke voorschriften (2):

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Drenthe
Datum van oprichting 01-01-2014
Bezoekadres Mien Ruysweg 1
9408 KA Assen
Postadres Postbus 402
9400 AK Assen
Telefoon (0592) 324 660 (algemeen)
Internet http://www.vrd.nl (algemeen)
E-mail info@vrd.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina