Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Waddinxveen (Waddinxveen)

Zie ook

Gemeente Waddinxveen (Waddinxveen)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 11-02-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Beukenhof 1
2741 HS WADDINXVEEN
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 400
2740 AK WADDINXVEEN
Telefoon 14 0182 (algemeen)
Internet https://www.waddinxveen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 29,39 km2
Aantal inwoners 30547
Inwoners per km2 1039
Plaatsen binnen deze gemeente Waddinxveen

Functies

Burgemeester Dhr. drs. E.J. Nieuwenhuis (SGP)
Fractievoorzitter Mw. B. Prins-van den Boomgaard (CDA),
Dhr. A.T.M. Grooten (D66),
Dhr. J. Berghout (PCW),
Dhr. H. ten Zijthoff (PvdA-GroenLinks),
Mw. A.M. van der Ploeg (VVD),
Mw. S.M. Vink-Vermeulen (Weerbaar Waddinxveen)
Locoburgemeester Dhr. M. Kortleven (PCW)
Raadsgriffier Dhr. mr. F.W. van der Dussen
Raadslid Dhr. F.J.M. Schwiebbe (CDA),
Mw. B. Prins-van den Boomgaard (CDA),
Mw. B. de Kruijff-Los (CDA),
Dhr. A. Wittenberg (D66),
Dhr. A.T.M. Grooten (D66),
Mw. J.A.C. Brandenburg-Verwer (D66),
Dhr. A. Kerssies (PCW),
Dhr. J. Berghout (PCW),
Dhr. J.C. van Mourik (PCW),
Dhr. L.H. den Dekker (PCW),
Mw. S. van de Krol-den Ouden (PCW),
Dhr. H. ten Zijthoff (PvdA-GroenLinks),
Dhr. H.J.N.J.M. Hettema (PvdA-GroenLinks),
Mw. N. ten Zijthoff (PvdA-GroenLinks),
Dhr. drs. ing. R.J.A.A. Boer (VVD),
Mw. A.M. van der Ploeg (VVD),
Mw. E.E. van Helden (VVD),
Mw. F. Vleij (VVD),
Dhr. J.A. van der Steldt (Weerbaar Waddinxveen),
Mw. S.M. Vink-Vermeulen (Weerbaar Waddinxveen),
Mw. W.F.M. Schippers-van Rhee (Weerbaar Waddinxveen)
Secretaris Mw. A.B. Blomme
Wethouder Mw. B.J.A. Leferink (CDA),
Dhr. M. Kortleven (PCW),
Mw. C.J.M. Schippers (Weerbaar Waddinxveen)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
PCW 5
VVD 4
D66 3
Weerbaar Waddinxveen 3
PvdA-GroenLinks 3
CDA 3

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina