Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Laatst bijgewerkt op: 09-07-2018
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Postadres Postbus 779
9700 AT Groningen
Telefoon (050) 5224 900 (algemeen)
Fax (050) 5276 091
Internet https://www.snn.nl (algemeen)
E-mail info@snn.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Archiefzorgdrager Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Bevoegdheden

  1. Aan het samenwerkingsverband worden bij deze regeling overgedragen de taken en bevoegdheden van Gedeputeerde Staten van de deelnemende provincies betreffende het beheer, de besteding, toezicht en monitoring, daarbij inbegrepen de verstrekking van subsidies van de middelen die door of namens de deelnemers aan het samenwerkingsverband ter beschikking worden gesteld.
  2. De deelnemers kunnen uitsluitend gelijkluidende algemeen verbindende voorschriften vaststellen omtrent de uitoefening van de in artikel 4 en het vorige lid genoemde taken en de in het vorige lid genoemde bevoegdheden.
  3. Het samenwerkingsverband is bevoegd tot het, op verzoek en ten behoeve van één of meerdere deelnemers of derden, verrichten van werkzaamheden.

Deelnemende organisaties (3)

Datum toetreding Organisatie
01-07-1992 Provincie Drenthe
01-07-1992 Provincie Fryslân
01-07-1992 Provincie Groningen

Doel

De regeling heeft ten doel de belangen van de deelnemende provincies te behartigen ten behoeve van een duurzame en innovatieve economische ontwikkeling van Noord-Nederland, het beheer van financiële fondsen en de besteding van deze middelen en het in dat kader faciliteren van het bestaan van een managementautoriteit ter uitvoering van Europese programma’s.

Financieel

Organisatiecode 0425

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3):

Wettelijke grondslagen (1):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Samenwerkingsverband Noord-Nederland
Afkorting SNN
Datum van oprichting 01-07-1992
Bezoekadres Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen
Postadres Postbus 779
9700 AT Groningen
Telefoon (050) 5224 900 (algemeen)
Fax (050) 5276 091
Internet https://www.snn.nl (algemeen)
E-mail info@snn.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina