Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Zie ook

Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep

Laatst bijgewerkt op: 03-05-2018
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam
Postadres Postbus 923
3100 AX Schiedam
Telefoon (088) 291 10 00 (algemeen)
Internet https://www.derbg.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionale Belasting Groep
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Regionale Belasting Groep
Archiefzorgdrager Regionale Belasting Groep

Bevoegdheden

Zie artikel 6 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Delfland
01-01-2010 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
01-01-2013 Gemeente Delft
01-01-2014 Gemeente Vlaardingen
01-01-2015 Gemeente Schiedam

Doel

Om redenen van kwaliteit, continuïteit, efficiency en effectiviteit is het gewenst om op basis van een gemeenschappelijke regeling samen te werken in een gezamenlijke belastingorganisatie ter uitvoering van belastingtaken van gemeenten en waterschappen en ter uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

Financieel

Organisatiecode 0755

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (5):

Wettelijke grondslagen (6):

Organisatietype

Organisatietype Gemeenschappelijke regeling

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regionale Belasting Groep
Afkorting RBG
Datum van oprichting 01-01-2010
Bezoekadres Stationsplein 79
3112 HJ Schiedam
Postadres Postbus 923
3100 AX Schiedam
Telefoon (088) 291 10 00 (algemeen)
Internet https://www.derbg.nl/ (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina