Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Regeling Regio Twente Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Zie ook

Regeling Regio Twente

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 1400
7500 BK Enschede
Telefoon (053) 487 65 43 (algemeen)
Fax (053) 487 65 01
Internet https://www.regiotwente.nl (algemeen)
E-mail info@regiotwente.nl (algemeen)

Basisgegevens

Citeertitel Regeling Regio Twente
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Mandaat
Bronhouder Gemeente Enschede
Archiefzorgdrager Regio Twente
Beleidsterreinen Bestuur | Gemeenten
Cultuur en recreatie | Recreatie
Economie | Bouwnijverheid
Economie | Handel
Economie | ICT
Economie | Industrie
Economie | Ondernemen
Economie | Toerisme
Economie | Transport
Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Huisvesting | Huren en verhuren
Huisvesting | Kopen en verkopen
Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Bodem
Natuur en milieu | Energie
Natuur en milieu | Geluid
Natuur en milieu | Lucht
Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Natuur en milieu | Stoffen
Natuur en milieu | Water
Ruimte en infrastructuur | Netwerken
Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Verkeer | Spoor
Verkeer | Water
Verkeer | Weg
Werk | Werkgelegenheid
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Bevoegdheden

Zie artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie
01-05-1995 Gemeente Almelo
01-05-1995 Gemeente Borne
01-05-1995 Gemeente Dinkelland
01-05-1995 Gemeente Enschede
01-05-1995 Gemeente Haaksbergen
01-05-1995 Gemeente Hellendoorn
01-05-1995 Gemeente Hengelo
01-05-1995 Gemeente Hof van Twente
01-05-1995 Gemeente Losser
01-05-1995 Gemeente Oldenzaal
01-05-1995 Gemeente Rijssen-Holten
01-05-1995 Gemeente Tubbergen
01-05-1995 Gemeente Twenterand
01-05-1995 Gemeente Wierden

Doel

De Regio Twente heeft met inachtneming van wat in deze regeling is bepaald, tot doel in de betreffende regio de volgende belangen te behartigen: openbare orde en veiligheid, volksgezondheid, milieu en afvalverwerking, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, sociaal- economische ontwikkeling, recreatie en toerisme, grensoverschrijdende samenwerking, arbeidsvoorziening, volkshuisvesting en grondbeleid.

Financieel

Organisatiecode 0005
KvK-nummer 14198053

Grondslagen

Instellingsbesluiten (3) http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Regio%20Twente/410021.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Enschede/383848/383848_1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-47334.html
Wettelijke voorschriften (1) Wet gemeenschappelijke regelingen

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Regio Twente
Afkorting RT
Bezoekadres Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres Postbus 1400
7500 BK Enschede
Telefoon (053) 487 65 43 (algemeen)
Fax (053) 487 65 01
Internet https://www.regiotwente.nl (algemeen)
E-mail info@regiotwente.nl (algemeen)

Heeft u feedback?

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Terug naar begin van de pagina